Bij elk verkeersdoel kan je zien welke VSV-materialen en -projecten je kan gebruiken om dat doel te behalen. Ook zijn de doelen van de onderwijsnetten (ZILL, GO!, OVSG) eraan gekoppeld zodat je die makkelijk kan overnemen in je klasagenda.

Onder nauw toezicht veilig op een voetpad stappen.

Doelen onderwijsnetten

Onder nauw toezicht oversteken op de veiligste plaats
als er geen zebrapd of verkeerslichten zijn.

Doelen onderwijsnetten

Onder nauw toezicht langs de huizenkant voorbij een
hindernis stappen die het voetpad deels verspert.

Doelen onderwijsnetten

Onder nauw toezicht oversteken op een zebrapad
zonder verkeerslichten.

Doelen onderwijsnetten

Onder nauw toezicht oversteken bij verkeerslichten.

Doelen onderwijsnetten

Leren vertrekken met een fiets.

Doelen onderwijsnetten

Met de fiets aan de hand stappen.

Doelen onderwijsnetten

Remmen (vertragen, stoppen ...)

Doelen onderwijsnetten

Slalommen op lange afstand.

Doelen onderwijsnetten

Rechtdoor rijden.

Doelen onderwijsnetten

Onder begeleiding fietsen in groep in een schoolse context:
achter elkaar fietsen.

Doelen onderwijsnetten

Gepast reageren op de kleuren van verkeerslichten voor
voetgangers.

Doelen onderwijsnetten

Berm en parkeerstrook herkennen als delen van de openbare
weg die gebruikt kunnen worden door voetgangers en fietsers.

Doelen onderwijsnetten

Fietssuggestiestrook en bushalte herkennen als deel van de rijbaan.

Doelen onderwijsnetten

De onderstaande verkeersborden herkennen en ernaar handelen:

Doelen onderwijsnetten

Communiceren via oogcontact en lichaamstaal.

Doelen onderwijsnetten

Het verschil tussen reflecterend en fluorescerend materiaal
kennen.

Doelen onderwijsnetten

Weten waar de haltes van de Lijn en de NMBS zich in de
buurt bevinden.

Doelen onderwijsnetten

Beseffen dat storend gedrag als passagier een bestuurder afleidt
en de veiligheid in het gedrang brengt.

Doelen onderwijsnetten

Langs de veilige kant in en uit de auto stappen.

Doelen onderwijsnetten

Beseffen dat ze als voetganger niet altijd gezien worden door
een bestuurder van een groot voertuig. (Bv. als oogcontact
maken niet mogelijk is of de bestuurder afgeleid is.)

Doelen onderwijsnetten

Zich als voetganger zichtbaar maken voor een bestuurder
van een groot voertuig door: opvallende kledij te dragen,
rechtstreeks oogcontact te maken/zoeken met de bestuurder,
het rechtstreeks oogcontact te bevestigen (bv. zwaaien).

Doelen onderwijsnetten