Bij elk verkeersdoel kan je zien welke VSV-materialen en -projecten je kan gebruiken om dat doel te behalen. Ook zijn de doelen van de onderwijsnetten (ZILL, GO!, OVSG) eraan gekoppeld zodat je die makkelijk kan overnemen in je klasagenda.

Als voetganger gevaarlijke situaties herkennen
en er veilig op reageren.

Doelen onderwijsnetten

Op een veilige plaats stappen als er geen voetpad is.

Doelen onderwijsnetten

Via de rijbaan langs een hindernis stappen die het
voetpad volledig verspert.

Doelen onderwijsnetten

Oversteken op een kruispunt met een agent.

Doelen onderwijsnetten

Oversteken aan een rustig kruispunt.

Doelen onderwijsnetten

Omkijken over de linker- en rechterschouder en
daarbij koers blijven houden.

Doelen onderwijsnetten

Arm uitsteken.

Doelen onderwijsnetten

In een cirkel rijden.

Doelen onderwijsnetten

Rekening houden met voetgangers op een zebrapad.

Doelen onderwijsnetten

Rekening houden met passagiers die uitstappen.

Doelen onderwijsnetten

Rekening houden met tegen- en achterliggers.

Doelen onderwijsnetten

Onvoorzien remmen.

Doelen onderwijsnetten

Fietsen tot aan een zebrapad, afstappen en te voet
oversteken.

Doelen onderwijsnetten

Over oneffen terrein rijden.

Doelen onderwijsnetten

Slalommen op korte afstand.

Doelen onderwijsnetten

Onder begeleiding fietsen in groep in een schoolse context:
per twee naast elkaar fietsen.

Doelen onderwijsnetten

Gepast reageren op verkeerslichten voor fietsers.

Doelen onderwijsnetten

Gepast reageren op verkeerslichten aan een overweg.

Doelen onderwijsnetten

De algemene voorrangsregel 'voorrang aan rechts' kennen
en ernaar handelen.

Doelen onderwijsnetten

Wegmarkeringen in het echte verkeer: stopstreep,
haaientanden, fietsoversteekplaats, fietsopstelvak.

Doelen onderwijsnetten

De onderstaande verkeersborden herkennen en ernaar handelen:

Doelen onderwijsnetten

De bevelen van een agent herkennen en kunnen opvolgen.

Doelen onderwijsnetten

Zichzelf en anderen niet in gevaar brengen als voetganger.

Doelen onderwijsnetten

Kunnen controleren of hun fiets in orde is.

Doelen onderwijsnetten

Inzien dat stappen en trappen de beste verplaatsingswijzen
zijn voor korte afstanden.

Doelen onderwijsnetten

Verwoorden van de risico's van afleiding op de fiets.

Doelen onderwijsnetten

Als voetganger een veilige plaats kiezen op de stoep als er
een groot voertuig op de rijbaan staat (ter hoogte van
de stuurcabine aan de huizenkant).

Doelen onderwijsnetten

Beseffen dat ze, vooraleer ze de rijbaan oversteken, als
voetganger rechtstreeks oogcontact moeten maken met
een bestuurder die wil afslaan.

Doelen onderwijsnetten