Dag Bart. Vertel eens, wat houdt jouw job precies in?

Vanuit de lokale politie Regio Turnhout ben ik nu al ruim 18 jaar gedetacheerd bij de dienst Preventie van de Stad Turnhout. Ik voel mij prima in deze creatieve en uitdagende functie. Het is aangenaam om met mijn preventiecollega’s voortdurend te sleutelen aan ons breed aanbod van verkeers- en mobiliteitseducatie. Turnhout is een centrumstad en het uitgebreide scholenaanbod genereert zo zijn eigen problematiek op de openbare weg. We richten ons dus op alle mogelijke doelgroepen en we zetten sterk in op een maatgerichte aanpak. Naast onze vaste projecten voor scholieren creëren wij ook aangepaste lessen voor seniorenbewegingen en anderstalige nieuwkomers.

Wat is Goed Gezien! precies?

Ons project Goed Gezien! is geconcipieerd op maat van dertienjarigen (2de jaar secundair). We zijn vertrokken vanuit de ergernissen van jonge fietsers in Turnhout.  De pijnpunten die zij aanbrachten, wezen opvallend vaak in de richting van lijnbussen. Dus zijn we gaan samenzitten met buschauffeurs van De Lijn om hun verhaal eens te beluisteren. En jawel, het waren vooral jonge fietsers die frequent werden genoemd als bron van stress en irritatie. Op basis van die wederzijdse fricties hebben we een fotoreportage gemaakt. Daarin brengen we een vijftal herkenbare knelpunten in Turnhout duidelijk in beeld die we aan de jongeren voorschotelen en bespreken. Het is dus een heel contextspecifieke aanpak die vertrekt vanuit begrip voor de beperkingen van de andere weggebruiker. Het doel van het project is dat jongeren hun noties verruimen over hun kwetsbare positie in het verkeer en zich daar zelfkritisch over kunnen uitspreken. We beogen tevens dat onze doelgroep op grond van de besproken verkeerssituaties overtuigd is van verantwoordelijkheidszin en hoffelijk gedrag.  De voornaamste sleutelwoorden van ons project zijn: zichtbaarheid, dode hoek, anticiperen en respect.

Het gevarieerde programma van Goed gezien! omvat 3 workshops van elk 40 minuten die simultaan lopen en waarbij we op een halve dag 3 klassen kunnen verwerken. We reiken de jongeren een brede thematiek aan, gaande van fietscontroles, fietsbehendigheidsparcours, preventie fietsdiefstal tot het fenomeen spoorlopen en uiteraard het belang van goed op vallen in het verkeer.

Goed Gezien! is vooral een sterk integraal en geïntegreerd project. We participeren met verschillende partners (preventie, politie, De Lijn, Infrabel) en het doel van deze samenwerking is om de thematiek vanuit verschillende facetten aan te snijden.  Het is bovendien een logisch opgebouwd stappenplan waar we vertrekken vanuit informatie en sensibilisering en vervolgens de kaart trekken van handhaving (controles op verlichting door de politie). Het sluitstuk is de verkeersklas op woensdag-namiddag voor minderjarige verkeersovertreders.

Heb je zicht op de resultaten? Hoe zie jij de toekomst van het project?

De deelnemende scholen evalueerden dit voor het derde jaar op rij als een zinvol project op maat van de leerlingen. Wat kan er beter? De betrokkenheid van de ouders optimaliseren. Bij de hercontrole van fietsen die niet in orde waren op ons project vertoonde 32% een week nadien nog altijd mankementen en kwam 37% zelfs niet opdagen. Nochtans waren de ouders hiervan op de hoogte. Voorafgaand aan de fietscontrole-actie van de politie hebben wij een waarschuwingsfase ingebouwd.  Wij depanneerden fietsers zonder verlichting tijdelijk met een rood en/of een wit fietslicht met de bedoeling om dat leenlampje ons na een week terug te brengen: 20% gaf hieraan geen gevolg, een percentage van afwezigheid dat wij ook zien bij de verkeersklassen. Waar zitten de vaders en de moeders in dit verhaal?  Als preventiewerkers rond verkeer en mobiliteit zijn wij maar zaaiers die kunnen hopen dat het zaad in goeie aarde valt, opschiet en vruchten voortbrengt. Die goede aarde hebben wij niet in de hand. We moeten dus scholen en ouders nog meer laten aanvoelen dat wij bondgenoten zijn die eenzelfde belang delen: de veiligheid van onze kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.