Helemaal overtuigd om erin te vliegen, maar mis je nog wat centen? Dan kan je lokaal bestuur mogelijk gebruik maken van onderstaande subsidies van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

Je school ligt aan een gewestweg (een "N-weg") of maximum op 200 meter ervan in een zijstraat
Dan kom je via Samenwerkingsovereenkomst 5 in aanmerking voor een subsidie. Het aantal parkeerplaatsen mag daarbij niet toenemen en je moet een schoolvervoerplan opmaken.

Hier lees je de verdere omkadering. Het is niet de bedoeling dat een gemeente met deze overeenkomst aan de slag gaat zonder eerst AWV te contacteren. Bovendien moet het afsluiten van deze overeenkomst worden voorafgegaan door de opmaak van een start- en projectnota/unieke verantwoordingsnota waarvoor ook al een samenwerkingsovereenkomst studie dient te worden afgesloten.

Schoolomgeving
Alle schoolomgevingen komen in aanmerking voor een subsidie voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Die subsidie is gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.

Schoolroutes
Alle schoolroutes komen in aanmerking voor een andere subsidie om het stappen en fietsen naar school te stimuleren. Bijvoorbeeld voor gevaarlijke oversteekplaatsen.

Check ook zeker de Fietssubsidiewijzer en of je provincie bepaalde subsidies toekent:

Vlaams-Brabant
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel