Workshops naar keuze

Een VSV-medewerker komt naar jouw school en geeft een workshop naar keuze. Dat kan op een (halve) dag, tijdens een pedagogische studiedag of na de schooluren. Gratis!

Heb je interesse? Neem dan contact op met begeleidingopmaat@vsv.be of tel. 015 64 10 76.

De workshops zijn bedoeld voor leerkrachten (van je eigen school, maar ook van een school in de buurt), directeurs, verkeersouders, mobiliteitsambtenaren en/of politiemensen. Zowel basis-, secundaire als buitengewone scholen kunnen een gratis begeleiding aanvragen. 

We bieden de volgende (gratis) workshops aan: 

De leerlijn verkeer voor het basisonderwijs 

De VSV heeft een leerlijn verkeer ontwikkeld van in de kleuterklas tot het zesde leerjaar, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van kinderen in het verkeer. Welke eindtermen en onderwijsdoelen zijn gekoppeld aan de leerlijn verkeer? Welke materialen biedt de VSV aan? Op welke manier kan je als school de verkeerseducatie het best opbouwen?

Deze workshop duurt ongeveer een halve dag (1,5 uur theorie en 1,5 uur praktijk) en is een ideale pedagogische studiedag voor het leerkrachtenteam! 

Veilige schoolomgeving en schoolroutes 


Een medewerker van de VSV komt helpen bij de ontwikkeling van een actieplan om de verkeersveiligheid in en rond de school te verbeteren. In deze workshop (duur: +/- 3 uur) zijn zowel vertegenwoordigers van de school, de politie als het gemeentebestuur aanwezig.

We bekijken de pijnpunten en de verwachtingen en werken naar concrete oplossingen, gebaseerd op de expertise van de VSV en op praktijkvoorbeelden van andere scholen die gelijkaardige problemen hebben aangepakt. Zo komen we tot de basis van een actieplan op maat, met haalbare verbeteringen op het vlak van educatie, sensibilisering en infrastructuur.

Je kan alvast inspiratie doen op veilignaarschool.be.

Werkgroep Verkeer 


Wil je op school werk maken van verkeer, maar weet je niet goed waar te beginnen of hoe heel het schoolteam op de kar te krijgen? Dan is deze workshop van zowat 1,5 uur ideaal!

Na de schooluren of op een woensdagmiddag: het tijdstip kies je zelf.

We komen ter plaatse kijken waar je school al staat, en waar het beter kan. Je krijgt concrete tips en ideeën om je school verkeersactiever te maken, en meer in te zetten op verkeersvaardigheid en -veiligheid.  

Ouderavond verkeer 


Om ouders te informeren en ondersteunen ontwikkelde de VSV een infoavond verkeer (+/- 1 uur). Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe leer ik mijn kind fietsen?
  • Waar moet ik op letten bij de aankoop van een fiets?
  • Hoe kies ik de veiligste route naar school?
  • Tot wanneer moet mijn kind in een kinderzitje zitten in de auto?
  • Hoe begeleid ik mijn kind  in het verkeer? 

Uiteraard is er ook ruimte om in te gaan op vragen van ouders.

Speelplaatsparcours 


Door een vast verkeersparcours op je speelplaats te maken zorg je ervoor dat je minder tijd moet besteden aan het uitzetten van materialen. Met het ‘magisch vierkant’ kan je al onze voetgangers- en fietsbrevetten inoefenen.

Bij deze begeleiding komt een VSV-medewerker samen met jou bekijken hoe een verkeersparcours op jouw speelplaats het beste geïmplementeerd kan worden.  

Een verkeerseducatieve route of vast fietsexamenparcours  

Workshop voor politie en gemeentebesturen 


Hoe een verkeerseducatieve route (VERO) of een vast fietsexamenparcours opmaken en bewegwijzeren in de gemeente? 
(we bekijken samen welke route, welke vaardigheden erin opgenomen moeten worden, hoe de vaardigheden beschrijven, wegwijzers, fietsen en/of stappen ...) 

Andere onderwerpen of een eigen onderwerp zijn ook mogelijk:

  • Hoe organiseer je het Grote Voetgangers- en Fietsexamen?
  • Dode hoek
  • Fietsen in groep 
  • ...