Praktijktest voor het zesde leerjaar

Het Grote Fietsexamen vormt het sluitstuk van de leerlijn fietsen in het basisonderwijs. Hiermee kan je testen of je zesdeklassers klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen. Als ze slagen voor de vijf vaardigheden behalen ze het Fietsbrevet Goud.
Inschrijven

Vijf vaardigheden

Om een Fietsbrevet Goud te behalen, moeten leerlingen slagen voor minstens vijf fietsvaardigheden. Die vaardigheden worden eerst ingeoefend op school en daarna getest op het fietsexamen. Oefenen gebeurt eerst op de speelplaats, maar nadien ook in het echte verkeer. De oefenfiches voor de vijf vaardigheden vind je terug in de handleiding. Die kan je downloaden onder 'Materiaal en downloads'.

 • Rechts op de rijbaan fietsen
 • Rechts afslaan
 • Links afslaan (zonder voorsorteren)
 • Langs een hindernis fietsen
 • Voorrang verlenen

Extra vaardigheden

Afhankelijk van de schoolomgeving kan je ook extra vaardigheden oefenen en testen. Hiervoor kan je oefen- en controlefiches downloaden onder 'Materiaal en downloads'. 

 • Een kruispunt met een agent oversteken
 • Voorrang geven op een kruispunt met verkeersborden en wegmarkeringen
 • Fietsen op een rotonde zonder fietspad
 • Oversteken op een kruispunt met verkeerslichten
 • Oversteken aan een fietsoversteekplaats
 • Oversteken aan een overweg

Nog vragen?

015 69 79 08
verkeersbrevetten@vsv.be