De VSV ondersteunt

De VSV zet in op praktijktraining. Met onze verkeersbrevetten kan je ook in het buitengewoon onderwijs inzetten op voetgangers- en fietstraining. In de handleidingen van Het Grote Fietsexamen en Het Grote Voetgangersexamen vind je telkens in rode kaders differentiatieoefeningen en tips voor leerlingen met een beperking.
 
Voor het Voetgangers- en Fietsbrevet Goud  is er ook een versie voor het buitengewoon onderwijs waarin je kan aanduiden of het examen al dan niet onder begeleiding werd afgelegd.

Begeleiding op maat

Is de goesting groot om met verkeers- en mobiliteitseducatie aan de slag te gaan, maar heb je nog vragen of twijfels rond de aanpak? Dan kan onze VSV-lesgever naar jouw school komen en een vorming geven aan de leerkrachten over bijvoorbeeld volgende onderwerpen:

  • Hoe organiseer je Het Grote Voetgangers- en Fietsexamen?
  • Dode hoek
  • Veilige schoolomgeving en schoolroutes
  • Onderwerp naar keuze

Dat kan op een (halve) dag naar keuze of tijdens een pedagogische studiedag.

Congres Verkeer op School

Het jaarlijkse Congres Verkeer op School is een bijscholingsdag voor leerkrachten, directies, verkeersouders of andere geïnteresseerden. In de voormiddag kan je de VSV-leerlijnen en het materiaal beter leren kennen. In de namiddag houden we een kennismarkt met externe partners die hun materiaal en initiatieven rond verkeerseducatie voorstellen.