Deel je idee

   1. Stel je school kort voor. 
   Aantal leerlingen en personeelsleden. Hoe verplaatsen ze zich voornamelijk naar school? Welk type buitengewoon onderwijs bieden jullie aan: OV 1-4, type basisaanbod, type 1-9? Hoe is de verkeerssituatie in de schoolomgeving? 

   2. Met welke doelgroep(en) werk je?

   3. Rond welke thema's werk je met je leerlingen?
   Voetgangerstraining, fietstraining, dode hoek, wegcode, schoolomgeving, openbaar vervoer…? Met welke partners heb je (eventueel) samengewerkt?

   4. Welke activiteit of tip wil je delen?
   Wat is haalbaar voor je leerlingen? Wat werkt? Wat niet? Heb je een bestaand VSV-project aangepast zodat het haalbaar werd? 

   5. Welke uitdagingen zien jullie nog voor de toekomst? 
   Welke plannen zijn er? Met wie wil je samenwerken? Ervaar je nog problemen rond verkeerseducatie?

   6. Hoe communiceren jullie met de ouders over verkeer? 

   7. Wil je nog iets kwijt? 

   8. Upload hier je bestand (Foto, lesfiche, afbeelding,...)