Veilig naar school

Schoolstraten, Octopuspalen, veilige fietsroutes naar school, gezonde lucht voor kinderen. Ouders, scholen en lokale besturen gaan steeds vaker op zoek naar manieren om de schoolomgeving veiliger te maken.


We tonen je op deze website wat een veilige schoolomgeving typeert, enkele goede voorbeelden, organisaties die je kunnen helpen en welke subsidies er mogelijk zijn.

Vind je alsnog geen antwoord op je vragen, contacteer ons dan.

Veel inspiratie gewenst!