• Mobiel 21 stimuleert duurzame verplaatsingen naar school met een geïntegreerde aanpak. Input van leerlingen, leerkrachten en relevante stakeholders wordt gekoppeld aan expertise om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes te verbeteren. Ontdek hun (betalend) aanbod rond de opmaak van schoolvervoerplannen, schoolroutekaarten of verkeerseducatieve routes. Ze zetten samen met jou campagnes op, spelen het Aya-spel of richten gezamenlijk een schoolstraat in.  

  • Ook Telraam helpt gemeenten tegen betaling bij het in kaart brengen van de modal split en modal shift in schoolomgevingen.

  • Route2school helpt tegen betaling scholen en gemeenten om de verkeersveiligheid op schoolroutes grondig te analyseren en informatie over het verplaatsingsgedrag van leerlingen te verzamelen.

  • De provincie West-Vlaanderen zorgt voor gratis begeleiding bij de opmaak van de schoolfietsroutekaart die de leerlingen van de eerste graad de weg wijst naar hun secundaire school. Het resultaat is een schoolfietsroutekaart per gemeente. Dit aanbod geldt enkel voor scholen in West-Vlaanderen.

  • De provincie Oost-Vlaanderen maakt schoolfietsroutekaarten samen met Route2school. Ze betalen de helft van de opmaakkosten van de digitale kaarten en de helft van de drukwerkkosten van de papieren kaarten. Dit aanbod geldt enkel voor scholen in Oost-Vlaanderen.