Tijdens de eindtest moeten de leerlingen deze vaardigheden tot een goed einde brengen: 

  • met de fiets aan de hand stappen
  • opstappen en vertrekken
  • rechtdoor rijden
  • over een oneffen terrein rijden
  • evenwicht houden/traag rijden
  • slalommen
  • stoppen en afstappen

Je kan de vaardigheden oefenen met de oefeningen hieronder. Tijdens het eindparcours beoordeel je de kleuters met de controlefiche.

Daarna kan je de loopfietstest samen met de kinderen evalueren met de zelfevaluatie.

Ter inspiratie: training en parcours