Tijdens Het Grote Fietsexamen moeten de leerlingen 5 vaardigheden beheersen:

 • rechts op de rijbaan fietsen
 • rechts afslaan
 • links afslaan (zonder voorsorteren)
 • langs een hindernis fietsen
 • voorrang verlenen

Afhankelijk van de schoolomgeving kan je ook extra vaardigheden oefenen en opnemen in het examen: 

 • kruispunt met een agent oversteken
 • kruispunt met verkeersborden en wegmarkeringen oversteken
 • fietsen op een rotonde zonder fietspad
 • oversteken aan verkeerslichten
 • oversteken op een fietsoversteekplaats
 • oversteken aan een overweg

Je kan de vaardigheden oefenen met de oefeningen hieronder. Tijdens het fietsexamen beoordeel je de leerlingen met de controlefiches. Na het examen kan je het project samen met je leerlingen evalueren met de zelfevaluatie.

Klik op de titel van de bijlagen die je wil downloaden. 

Vaardigheden

Extra vaardigheden

Voorbereiding

Materiaal

Oefeningen Oefeningen Fietsquiz Buik- of rugnummers 1-30
Buik- of rugnummers 1-100
Controlefiches Controlefiches Uitleg fietsquiz Wegwijzers
Klasposter Zelfevaluatie
Ouderflyer