Om met je leerlingen het Voetgangersbrevet Zilver te behalen, doorloop je de volgende tien stappen.

1. Prik een datum

Je kan de voetgangerstest afnemen op een datum naar keuze. Zorg er wel voor dat je voldoende geoefend hebt.

2. Schrijf je klas in

Inschrijven kan van 1 september 2023 tot 1 juni 2024.

Kies je school uit de lijst (zoek best op straatnaam), vul je contactgegevens in en geef het aantal deelnemers en de datum van de eindtest in. Je kan kiezen voor digitale voetgangersbrevetten (invullen op de website en printen) of voorgedrukte brevetten (opgestuurd naar de school en schriftelijk invulllen). 

Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail en versturen we je pakket met de brevetjes. Koos je voor digitale brevetten, dan kan je de namen van je leerlingen al ingeven via de brevettenknop op de website.

3. Leg het parcours vast

De route begint aan de schoolpoort en bevindt zich idealiter in de directe omgeving van de school, die voor de leerlingen relevant, veilig en herkenbaar is. Een korte route met een afstand van ongeveer 750 meter volstaat al.

Op het parcours moet je deze vier vaardigheden testen:

 1. Stappen op een berm/fietspad/fietsvoetpad als er geen voetpad is.
  De leerling toont correct gedrag op de berm of het fiets(voet)pad, hij rent of speelt niet. De leerling verleent voorrang aan fietsers op een fietspad en let op voor andere weggebruikers.
 2. Oversteken op een zebrapad.
  De leerling die onder toezicht van een begeleider het zebrapad wil oversteken, stopt aan de stoeprand, kijkt
  steeds goed links en rechts. Als het veilig is, maakt de leerling duidelijk dat hij wil oversteken door te zeggen
  ‘Ik steek over’.
 3. Langs een hindernis stappen die het voetpad deels verspert.
  De leerling vertraagt als hij de hindernis nadert en stapt de hindernis langs de huizenkant voorbij.
 4. Oversteken op een veilige plaats (als er geen zebrapad is).
  De leerling toont dat hij de gevaarlijke oversteekplaatsen vermijdt en een positie kiest waarbij:
  • hij het aankomende verkeer het beste kan zien
  • hij het best gezien wordt door de andere weggebruikers. 

4. Oefen met je leerlingen

De vier vaardigheden die de kleuters moeten beheersen om hun Voetgangersbrevet Zilver te behalen, kan je trainen in spelvorm. De oefeningen vind je onder 'lesmateriaal'. De spelletjes zijn gerangschikt volgens moeilijkheidsgraad, je kan dus best beginnen met het eerste spel. Train altijd eerst in een beschermde omgeving (speelplaats, turnzaal) en nadien pas in het echte verkeer

Praktisch:

 • Voorzie voor elke leerling een fluohesje. Je kan het belang van zichtbaarheid in het verkeer meteen even ter sprake brengen.
 • Op de speelplaats vind je wellicht stroken of lijnen die een voetpad kunnen voorstellen. Zijn die er niet, teken ze dan met krijt of gebruik stoeprandstroken. Die kan je zelf maken met vinylvloerbekleding (knip stroken van 10 cm breed en ongeveer 4 m lang).
 • Zorg dat je een huizenkant kan voorstellen (de buitengevel van een gebouw).
 • Als je nadien in het echte verkeer traint, zorg dan voor extra begeleiding. Een collega of verkeers(groot)ouder zorgt mee voor de veiligheid van de groep in het verkeer.

5. Maak de test bekend en zoek begeleiders

Licht de ouders en de rest van de school in over het Voetgangersbrevet Zilver. Moedig ouders ook aan om met hun kind de vaardigheden in te oefenen.

Voor de eindtest van het Voetgangersbrevet Zilver heb je twee extra begeleiders nodig die meestappen met de leerlingen. Denk aan de turnleerkracht, (klas)leerkracht, directie of een (verkeers)ouder. Terwijl ze meestappen, kunnen ze het kind ook beoordelen.

6. Overloop het parcours met je leerlingen

Stap samen met de leerlingen het parcours af en sta even stil bij de verschillende vaardigheden. Leg de kinderen uit waarop ze precies beoordeeld worden. Zeg zeker dat de controleur niet alleen kijkt naar hoe ze de vaardigheden uitvoeren, maar ook naar hun gedrag in het verkeer: stap rustig, speel niet in het verkeer en breng jezelf en anderen nooit in gevaar!

7. Organiseer de eindtest

Voorbereiding

Alle kinderen dragen een fluohesje met een rugnummer (zorg ervoor dat er geen nummers ontbreken en dat de nummering overeenstemt met die op de controlefiche). Voorzie drie helpers: een blijft met de leerlingen op de speelplaats oefenen, twee begeleiden en controleren de kleuters tijdens de eindtest. 

Organisatie

De kinderen leggen een voor een de eindtest af, onder nauw toezicht een begeleider. Om dat efficiënt te laten verlopen, kan je de klas best in twee splitsen. De helft van de leerlingen staat klaar om het parcours af te leggen. De andere helft oefent met de extra begeleider de vaardigheden nog wat verder in op de speelplaats.

Wij raden aan dat jij als klasleerkracht bij de kinderen aan het vertrekpunt blijft. De eerste leerling vertrekt daar met zijn begeleider en voert de eerste vaardigheid uit. Als de eerste leerling deze vaardigheid uitgevoerd heeft, kan de tweede vertrekken met zijn begeleider. 

Als de eerste leerling weer veilig op de speelplaats is, komt de begeleider naar jou en legt uit hoe de leerling de vaardigheden uitgevoerd heeft. Op basis van deze feedback vul je de controlefiche in.

8. Beoordeel

Je kan de leerlingen beoordelen met een controlefiche.

De kinderen moeten vier op vier behalen op de vaardigheden om hun Voetgangersbrevet Zilver te behalen. Bij elk
van de vier vaardigheden moet de controleur nagaan of de leerling de deelvaardigheden goed uitvoert. Doet een
kind iets fout, dan geeft de begeleider dat door. Duid op de controlefiche alleen de fouten aan, dat werkt vlotter.

Onderaan op de controlefiche is ook een vakje voorzien waarin je specifieke opmerkingen kan noteren.
Wees correct in de beoordeling. Al hoeft een kleine correctie niet te betekenen dat de leerling zijn brevet niet kan
behalen. We vertrouwen hiervoor op jouw inschattingsvermogen en kennis van de capaciteit van je leerlingen.

Na de eindtest overleg je nog kort met de twee begeleiders zodat je voldoende en juiste informatie hebt om de voetgangersbrevetten in te vullen.

9. Deel de voetgangersbrevetten Zilver uit

Na de eindtest krijgt elke leerling het Voetgangersbrevet Zilver. Heb je bij inschrijving gekozen voor gedrukte brevetten, dan vul je ze schriftelijk in. De digitale brevetten kan je invullen op deze website en printen.

Op de voetgangersbrevetten vink je aan of de leerling geslaagd is of dat hij nog verder moet oefenen met een begeleider. Je vermeldt dan welke (deel)vaardigheden nog bijzondere aandacht verdienen.
Je kan de voetgangersbrevetten best zo snel mogelijk uitdelen na de test. Zo weten de kinderen nog goed wat de verschillende vaardigheden juist omvatten en kunnen ze beter terugblikken op hun prestatie. 

Het is ook prettig voor de kleuters als je van de brevetuitreiking een plechtig momentje of een leuk feestje maakt, samen met bijvoorbeeld ouders of directie.

10. Evalueer

Bespreek samen met je leerlingen hoe ze de test ervaren hebben: wat ging goed? Wat vond je moeilijk?
Hiervoor kan je de zelfevaluatie gebruiken die je bij 'lesmateriaal' terugvindt.

Vul tot slot de evaluatie in die je via e-mail van de VSV krijgt.