Tijdens het eindparcours moeten de leerlingen deze vaardigheden tot een goed einde brengen:

  • stappen op een berm/fietspad/fietsvoetpad als er geen voetpad is
  • oversteken op een zebrapad
  • langs een hindernis stappen die het voetpad deels verspert
  • oversteken op een veilige plaats (als er geen zebrapad is).

Je kan de vaardigheden oefenen met de oefeningen hieronder. Tijdens het eindparcours beoordeel je de leerlingen met de controlefiche.
Daarna kan je de voetgangerstest samen met de leerlingen evalueren met de zelfevaluatie.