Leerlijn verkeer

De VSV heeft, in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten, een leerlijn verkeer ontwikkeld van in de eerste kleuterklas tot in het zesde middelbaar. Wat moeten leerlingen in welk leerjaar kennen en kunnen op gebied van stappen, fietsen, verkeersregels, duurzaam verkeersgedrag en dode hoek?

Voor het basisonderwijs zijn de onderwijsdoelen (ZILL, GO!, OVSG) per graad gekoppeld aan de eindtermen en linken we deze aan lesfiches en projecten van de VSV.