Wie kan welke taken opnemen? 

Leerkrachten 

Leerkrachten zijn het fundament van de werkgroep verkeer. Wat kunnen ze zoal doen?

 • Zij maken een jaarplan op waarin verkeer structureel wordt opgenomen.
 • Ze zetten verkeer op de agenda van elke personeelsvergadering zodat er kan bijgestuurd worden waar nodig.
 • Ze nemen het voortouw om de werkgroep verkeer enkele malen per jaar te laten samen komen
 • Ze trachten nieuwe leden te werven voor de werkgroep verkeer. 


Secretariaat of directie 

Voor specifieke projecten zoals een fietsexamen, voetgangersexamen, … is er vaak ook administratieve voorbereiding en opvolging nodig, zoals:

 • leerlingen ingeven
 • resultaten invullen
 • diploma's downloaden

  Hier kunnen directie of secretariaatsmedewerkers een grote meerwaarde bieden. 
  Bij 'materiaal' vind je een uitnodiging om je collega's warm te maken om deel uit te maken van de werkgroep verkeer. 


Verkeersouders en andere helpers 

Naast het eigen team, vormen extra helpers zoals ouders, grootouders, oud-leerkrachten, sympathisanten, de gemachtigd opzichter, … mee de ruggengraat van de werkgroep verkeer. Zij kunnen ondersteunen door het uitvoeren van heel concrete taken, zoals bijvoorbeeld: 

 • controleren tijdens Het Grote Fiets- of Voetgangersexamen
 • helpen bij sensibiliseringsacties (zoals Helm Op Fluo Top, acties rond parkeerdruk of snelheid)
 • te voet of met de fiets begeleiden van schooluitstappen (naar het zwembad, de bib, toneel, …)
 • verkeersactiviteiten organiseren (zoals fluoactie, verkeersweek, fietsexamen, …)
 • een fiets- of voetgangerspool van of naar school begeleiden
 • helpen tijdens een fietscontrole op school

Download de uitnodiging om nieuwe verkeersouders te werven bij 'materiaal'.


Politie

Sommige projecten hebben specifieke ondersteuning nodig. Zo kan de politie bijvoorbeeld:

 • zorgen voor veiligheid op het traject van de voetgangers- en fietsexamens
 • na een sensibiliserende actie van de school gaan controleren of de inspanningen hebben opgeleverd
 • ondersteunen tijdens een fietscontrole op school en enkele weken later een na-controle doen in de schoolomgeving
 • actief deelnemen aan een begeleiding Veilige Schoolomgeving


Gemeente

De gemeente kan de werkgroep verkeer:

 • verder helpen met vragen rond infrastructuur
 • financiële ondersteuning bieden
 • mee controleren tijdens voetganger- en fietsexamens
 • ondersteunen bij sensibiliserende acties
 • actief deelnemen aan een begeleiding Veilige Schoolomgeving

Download bij 'materiaal' de brief om de medewerking van politie of gemeente te vragen. 


Overzicht


Gebruik gerust onze uitnodigingen om helpende handen aan te spreken in het algemeen of voor een specifieke actie.  Download de brief, vul aan en verstuur of plak hem in je mailtje, zo gebeurd!

Naar de uitnodigingen