Wie kan welke taken opnemen? 

Leerkrachten 

Leerkrachten zijn het fundament van de werkgroep verkeer. Zij maken een jaarplan op waarin verkeer structureel wordt opgenomen. Ze zetten verkeer op de agenda van elke personeelsvergadering zodat er kan bijgestuurd worden waar nodig. Ze nemen het voortouw om de werkgroep verkeer enkele malen per jaar te laten samen komen en trachten nieuwe leden te werven voor de werkgroep verkeer. 


Secretariaat of directie 

Voor specifieke projecten zoals een fietsexamen, voetgangersexamen, … is er vaak ook administratieve voorbereiding en opvolging nodig, zoals leerlingen ingeven, resultaten invullen, diploma's downloaden, …. Hier kunnen directie of secretariaatsmedewerkers een grote meerwaarde bieden. 
 
Bij 'materialen' vind je een brief om je collega's warm te maken om deel uit te maken van de werkgroep verkeer. 
 

Helpers 

Naast het eigen team, vormen extra helpers zoals ouders, grootouders, oud-leerkrachten, sympathisanten, de gemachtigd opzichter, … mee de ruggengraat van de werkgroep verkeer. Zij kunnen ondersteunen door het uitvoeren van heel concrete taken, zoals bijvoorbeeld: 

  • controleren tijdens Het Grote Fiets- of Voetgangersexamen
  • helpen bij sensibiliseringsacties (zoals Helm Op Fluo Top, parkeerdruk of snelheid)
  • te voet of met de fiets begeleiden van schooluitstappen (naar het zwembad, de bib, toneel, …)
  • verkeersactiviteiten organiseren (zoals fluoactie, verkeersweek, fietsexamen, …)
  • een fiets- of voetgangerspool van of naar school begeleiden

Download de brief om nieuwe helpers voor de werkgroep verkeer te werven bij 'materialen'.


Specifieke ondersteuning 

Sommige projecten hebben specifieke ondersteuning nodig. We denken hierbij bijvoorbeeld aan: 

  • Politie: zij kunnen bijvoorbeeld mee zorgen voor veiligheid op het traject van de voetgangers- en fietsexamens
  • Gemeente: zij kunnen de werkgroep verkeer verder helpen met vragen rond infrastructuur of financiële ondersteuning 

Download bij 'materialen' de brief om medewerking van de politie of van de gemeente te vragen. 

Naar de oproepbrieven