Tijdens het eindparcours moeten de leerlingen deze vaardigheden tot een goed einde brengen:

  • langs de huizenkant stappen
  • stoppen aan de stoeprand
  • oversteken op een zebrapad

Breng de ouders op de hoogte via de ouderbrief.

Oefen de vaardigheden met de oefeningen hieronder. Tijdens het eindparcours beoordeel je de kleuters met de controlefiche.

Daarna kan je de voetgangerstest samen met de leerlingen evalueren met de zelfevaluatie.