Doorloop de volgende stappen om Het Grote Voetgangersexamen te organiseren:

1. Prik een datum

Je kan Het Grote Voetgangersexamen organiseren op een datum naar keuze. Zorg er wel voor dat je voldoende geoefend hebt.

2. Schrijf je klas in en ontvang je pakket

Inschrijven kan van 1 september 2023 tot 1 juni 2024.

Kies je school uit de lijst (TIP: zoek op straatnaam), vul je contactgegevens in, het aantal deelnemers en de datum van het voetgangersexamen. De examendatum is belangrijk. Op basis van die datum zal je enkele informatieve mails ontvangen. Als de datum mocht veranderen, kan je dat best laten weten via verkeersbrevetten@vsv.be. Je kan kiezen voor digitale voetgangersbrevetten (invullen op de website en printen) of voorgedrukte brevetten (opgestuurd naar de school en schriftelijk invulllen). 

Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail en versturen we je pakket als je daarvoor koos. Per klas krijg je een pakket met een klasaffiche, 30 flyers voor de ouders en (desgewenst) 30 Voetgangersbrevetten Goud. Koos je voor digitale brevetten, dan kan je de namen van je leerlingen al ingeven via de brevettenknop op de website.

3. Leg het parcours vast

Stippel een parcours uit waarin deze vijf vaardigheden zijn opgenomen: 

 1. Rond een hindernis stappen die de stoep helemaal verspert
 2. Oversteken op een zebrapad
 3. Oversteken op de veiligste plaats
 4. Oversteken op een kruispunt zonder zebrapad
 5. Oversteken tussen geparkeerde auto's

Hou rekening met de volgende zaken:

 • De start en aankomst van de route zijn bij voorkeur op school. Zo garandeer je de wachtende leerlingen een veilige omgeving.
 • Kies een omgeving die voor hen relevant is, dus geen doodlopende straat of wijk.
 • Een traject van 1 kilometer volstaat meestal.

TIP: Afhankelijk van de schoolomgeving kan je ook extra vaardigheden opnemen in het voetgangersexamen. Onder 'Lesmateriaal' vind je bijkomende oefeningen en controlefiches. 

TIP: wil je hulp bij het uitstippelen van een parcours, vraag een gratis begeleiding aan bij de VSV! (zie 'Ondersteuning')

4. Bereid je leerlingen voor

Zorg dat je leerlingen goed voorbereid zijn. Organiseer een klassikaal moment waarbij je samen het opzet van het voetgangersexamen overloopt.

5. Oefen de vaardigheden

Oefen de vaardigheden en het parcours in met je leerlingen.

6. Maak het examen bekend en zoek controleurs

Breng de ouders op de hoogte van Het Grote Voetgangersexamen en geef hen de flyer mee uit het pakket. Bezorg de route ook op papier/via e-mail aan de ouders, zo kunnen zij oefenen met de kinderen. 

Voor elk punt op het parcours waar een vaardigheid gecontroleerd moet worden, heb je een controleur nodig. Maak al afspraken met ouders of collega's.

7. Overloop het parcours met je leerlingen

Wandel klassikaal of in kleine groepjes het parcours af en sta stil bij de punten waar een vaardigheid gecontroleerd wordt. Maak de volgende afspraken met de leerlingen:

 • Zowel tijdens het trainen als tijdens het voetgangersexamen draag je steeds een fluohesje. Benadruk nog eens het belang van zichtbaarheid n het verkeer.
 • Je mag tijdens het examen niemand voorbijsteken. Kom je te dicht in de buurt van de leerling die voor jou vertrokken is, vertraag dan.
 •  Je wordt tijdens het examen niet alleen beoordeeld op de vaardigheden, maar ook op je algemeen verkeersgedrag. Breng jezelf en anderen dus nooit in gevaar!

8. Het Grote Voetgangersexamen

 • Op elk punt waar een vaardigheid getest wordt, moet een controleur staan. Spreek een half uur voor de start van het voetgangersexamen af met de controleurs om hen te briefen. Elke controleur krijgt een controlefiche waarop hij alle leerlingen voor deze vaardigheid kan beoordelen. Dit doet hij door een kruisje te zetten op de controlefiche wanneer er een fout gemaakt wordt. Elke controleur draagt een fluohesje. In een map geef je ze alle informatie en materiaal mee:
  • een plattegrond met de exacte locatie van hun controleplaats
  • een klembord met de controlefiche 
  • schrijfgerief
  • een telefoon/noodnummer
  • Eventueel een drankje, wafel, appel...
 • De leerlingen dragen tijdens het examen een genummerd fluohesje. Op onze website kan je de nummers downloaden, printen en aan het fluohesje hangen. De nummers van de leerlingen moeten overeenkomen met de nummers op de controlefiche. 
 • Laat de leerlingen in volgorde vertrekken met een tussentijd van 2 minuten.

TIP: Geraak je niet aan genoeg controleurs? Stap dan zelf mee achter je leerlingen. Je kan ze nog steeds één voor één het parcours laten afleggen, of ze eventueel per twee achter elkaar laten stappen waarbij ze halverwege de route van positie wisselen.

9. Beoordeel de leerlingen

Laat de beoordeling bij voorkeur onmiddellijk na het examen volgen. Zit samen met alle helpers. Leg de verschillende controlefiches samen, bespreek ze en beslis samen over het eindresultaat.

Er zijn twee voorwaarden waaraan de leerlingen moeten voldoen om te slagen:

 1. Leerlingen moeten vijf op vijf behalen op de vaardigheden om te slagen voor Het Grote Voetgangersexamen. Een vaardigheid bestaat uit meerdere deelvaardigheden. Het zou kunnen dat de leerling tijdens een deelvaardigheid iets vergeet of niet helemaal correct uitvoert. In dat geval kan hij toch nog slagen voor de hele vaardigheid.
 2. Het algemene verkeersgedrag van de leerlingen moet in orde zijn om te kunnen slagen. 

Als je extra vaardigheden test, bepaal dan zelf hoe zwaar ze doorwegen bij de eindbeoordeling. Wees vooral correct in de beoordeling en leg de lat niet te laag. Een leerling laten slagen voor Het Grote Voetgangersexamen terwijl hij eigenlijk niet klaar is om het verkeer zelfstandig te trotseren, is een verkeerd signaal geven aan het kind en de ouders. 

10. Maak de Voetgangersbrevetten Goud

Vul de Voetgangersbrevetten Goud in (online of handmatig) en print ze uit. Het Grote Voetgangersexamen is zo opgesteld dat ieder kind beloond wordt voor zijn inspanning, geslaagd of niet geslaagd. Daarom krijgt elke leerling een brevet.

Op het brevet kan je per leerling opmerkingen schrijven. Geef zeker per leerling aan welke vaardigheden nog bijzondere aandacht verdienen. De feedback die je geeft is een pak meer waard dan 'geslaagd' of 'niet geslaagd'. 
Let op: als je opmerkingen noteert bij de digitale brevetten, let er dan op dat je dubbelzijdig print. En zet bij àlle brevetten een opmerking, al was het maar 'Proficiat, je legde een foutloos parcours af!'.

Deel de voetgangersbrevetten best zo snel mogelijk uit na het examen. Zo weten de leerlingen nog goed wat de verschillende vaardigheden precies waren en kunnen ze nog terugblikken op hun prestatie. Het is ook heel prettig voor de leerlingen als je hier een plechtig momentje van maakt samen met bijvoorbeeld de directie.

11. Evalueer

Laat de leerlingen (als je dat wil) een zelfevaluatie invullen (ook bij 'Lesmateriaal'). Je geeft die evaluatie mee na Het Grote Voetgangersexamen en voor het uitdelen van de brevetten.

De dag na het fietsexamen ontvang je een e-mail met een korte evaluatie waarin we vragen hoeveel leerlingen geslaagd zijn.