Tijdens de eindtest moeten de leerlingen vijf vaardigheden beheersen:

  • omkijken
  • arm uitsteken
  • bochten nemen
  • onvoorzien remmen
  • rekening houden met anderen

Je kan de vaardigheden oefenen met de oefeningen hieronder. Tijdens het eindparcours beoordeel je de leerlingen met de controlefiche. Na de test kan je het project samen met je leerlingen evalueren met de zelfevaluatie.

Inspirerend filmpje: fietstraining in de tweede graad