Tijdens de eindtest moeten de leerlingen zeven vaardigheden beheersen:

  • korte bocht nemen
  • rekening houden met anderen
  • arm links uitsteken
  • ruime bocht nemen
  • omkijken
  • arm rechts uitsteken
  • onvoorzien remmen

Je kan de vaardigheden oefenen met de oefeningen hieronder. Tijdens het eindparcours beoordeel je de leerlingen met de controlefiche. Na de test kan je het project samen met je leerlingen evalueren met de zelfevaluatie.

Inspirerend filmpje: fietstraining in de tweede graad