Stap 1: Stel een werkgroep verkeer samen

Een werkgroep verkeer bestaat idealiter uit 1 leerkracht van de kleuters en 1 van het lager (of 1 van elke graad), eventueel een directielid of secretariaatsmedewerker en enkele helpers zoals ouders, grootouders, sympathisanten die graag hun schouders zetten onder veilig verkeer.  
Bekijk bij Leden wie welke taken kan uitvoeren en hoe je hen oproept om deel te nemen aan je werkgroep verkeer.

De werkgroep verkeer komt 2 tot 4 keer per schooljaar samen (bijvoorbeeld om de twee maanden) om te bepalen welke verkeersthema’s er op jouw school leven en welke projecten er zullen uitgevoerd worden.  

Stap 2: Maak een schoolplan

Staat je school nog in de startblokken met verkeersinitiatieven? Of zijn jullie al heel actief op het vlak van verkeerseducatie? Het schoolplan van de VSV biedt de perfecte houvast voor iedereen. Neem het bij de hand en hanteer de aanpak die best past bij jouw school. 

Scholen die verkeer op school opstarten

  1. Bekijk het schoolplan. 
  2. Bepaal met je werkgroep waar jullie mee willen starten. Zetten jullie in op een leerlijn theorie (verkeerstoetsen), willen jullie liever starten met de leerlijn praktijk (brevetten) of met een actie aan de schoolpoort?  
  3. Streef naar 1 initiatief per leerjaar per schooljaar.  
  4. Vul je jaarplan aan.  

Scholen die al veel verkeersprojecten doen 

  1. Inventariseer de verkeersinitiatieven per leerjaar.
  2. Zet ze in het schoolplan.  
  3. Bekijk welke extra initiatieven je kan doen.  
    Onze gouden regel: streef naar 1 extra initiatief per schooljaar per leerjaar.  
  4. Vul je schoolplan aan.  

Stap 3: Ga aan de slag

De VSV heeft een volledig uitgewerkte leerlijn verkeer met een focus op zowel theorie (de verkeerstoetsen) als praktijk (de brevetten). Alles bevat kant-en-klare én gratis materialen zoals een stappenplan, lesfiches, oefeningen, evaluatieformulieren, …. Aanvullend kan je ook losse acties aan de schoolpoort doen met de actiepakketten. Bekijk de mogelijkheden en ga er mee aan de slag. Streef naar een goede mix van theorie en praktijk waarbij verkeer in elke graad aan bod komt.

Leerlijn praktijk: brevetten 

Om kinderen veilig en zelfstandig te leren stappen en fietsen in het verkeer, werk je met de voetgangers- en fietsbrevetten. Bij elk brevet hoort een stappenplan en oefeningen om de vaardigheden te trainen. Als de leerlingen er klaar voor zijn, leggen ze een eindparcours af, waarna ze hun brevet kunnen halen.    
 

Ik wil alles weten over de brevetten


Leerlijn theorie: de verkeerstoetsen

Naast oefenen in de praktijk, zorgt de VSV ook voor theorielessen verkeer. Aan de hand van oefenmateriaal, lesmateriaal en een online test met meerkeuzevragen over verkeersborden, voorrang, dode hoek, positie op de weg, veilig fietsgedrag, openbaar vervoer , ... vergaren leerlingen de nodige theoretische verkeerskennis.  
Er is een Verkeerstoets voor elke graad: Verkeerstoets Brons (1ste leerjaar), Verkeertoets Zilver (3de leerjaar) en Verkeerstoets Goud (5de leerjaar).   
 
Snuisteren door de verkeerstoetsen
 

Actiepakketten 

Met de actiepakketten van de VSV kan je op school of in de schoolomgeving werken rond verkeersveiligheid. In elk pakket zit kant-en-klaar materiaal om te sensibiliseren rond een bepaald thema. Zo neem je met het pakket ‘Zone 30’ de snelheid rondom de school aan, met het pakket ‘Parkeerdruk’ probeer je de autodruk en het foutparkeren te verminderen, met de ‘Schoolpoortquiz’ test je de verkeerskennis van de ouders, … 
 
Bestel een gratis actiepakket


Meer inspiratie

Kijk eens over het muurtje bij collega's van andere scholen, misschien organiseren zij wel verkeersprojecten waar jullie inspiratie uit kunnen halen. We verzamelden hier alvast enkele goede voorbeelden voor jullie.

Ik laat me inspireren

Nog een aanrader: neem (gratis) deel aan het Congres Verkeer op School. Daar ontdek je aan de hand van verschillende praktijkworkshops de volledig uitgewerkte leerlijn verkeer voor de 1e kleuterklas tot het 6e leerjaar.

Stap 4: Evalueer

Overleg tijdens een project of actie met je werkgroep verkeer en stuur bij waar nodig. Evalueer het verloop en bekijk of jullie de gewenste resultaten behaalden. Geef hierover ook feedback tijdens de personeelsvergaderingen. 

Stap 5: Deel je successen en bedank je helpers

Deel jullie harde werk via jullie nieuwsbrief, facebook, het gemeentelijk magazine, … Je mag ons ook op de hoogte houden. Leuke foto’s, verhalen, getuigenissen, originele acties zijn meer dan welkom via verkeeropschool@vsv.be.
 
En niet onbelangrijk: zet je helpers eens extra in de bloemetjes. Dit kan al met een klein gebaar, zoals een bedankingskaartje. Je ontving 10 bedankingskaartjes in je startpakket die je hiervoor kan gebruiken.
 
Heb je graag extra hulp om je werkgroep verkeer op de rails te krijgen? Neem dan zeker een kijkje bij onze begeleiding op maat.

Naar de begeleiding op maat