Bij elk verkeersdoel kan je zien welke VSV-materialen en -projecten je kan gebruiken om dat doel te behalen. Ook zijn de doelen van de onderwijsnetten (ZILL, GO!, OVSG) eraan gekoppeld zodat je die makkelijk kan overnemen in je klasagenda.

Bij de groep aansluiten (met wandelkoord).

Doelen onderwijsnetten

  

Hand in hand met een begeleider stoppen om over te steken
(stoeprand = stoprand).

Doelen onderwijsnetten

Stuurvaardigheid oefenen met een loopfiets (tussen kegels, latten ...).

Doelen onderwijsnetten

Het evenwicht leren bewaren op een loopfiets. 

Doelen onderwijsnetten

Stoep, stoeprand, fietspad en rijbaan herkennen als delen van
de openbare weg die gebruikt worden door voetgangers en fietsers.

Doelen onderwijsnetten

 
Een zebrapad herkennen als een plaats om over te steken. 

Doelen onderwijsnetten

Vormen en kleuren van verkeersborden herkennen en weten
dat elke vorm en kleur een bepaald gedrag vraagt. 

Doelen onderwijsnetten

Een fluohesje dragen bij een uitstap.

Doelen onderwijsnetten

Gepast reageren op visuele (rood, groen ...) en auditieve
(fietsbel, fluitje ...) prikkels in het verkeer. 

Doelen onderwijsnetten

 

 Bij de groep aansluiten (zonder wandelkoord).

Doelen onderwijsnetten

Veilig in groep stappen op het voetpad (afstand houden,
tempo bewaren, aan de huizenkant blijven, niet spelen).

Doelen onderwijsnetten 

Hand in hand met een begeleider oversteken op een zebrapad zonder verkeerslichten.

Doelen onderwijsnetten

Hand in hand met een begeleider op het voetpad langs de
huizenkant stappen.

Doelen onderwijsnetten

Hand in hand met een begeleider oversteken op een zebrapad
met verkeerslichten.

Doelen onderwijsnetten

Het evenwicht leren bewaren op een fiets met trappers.

Doelen onderwijsnetten

Langs beide zijden van een fiets op- en afstappen.

Doelen onderwijsnetten

Stuurvaardigheid verbeteren (kegels, hoepels ...).

Doelen onderwijsnetten

Gepast reageren op de vormen en kleuren van verkeersborden.

Doelen onderwijsnetten

Gordel dragen in de auto en waar van toepassing.

Doelen onderwijsnetten

Onder begeleiding veilg een bus evacueren.

Doelen onderwijsnetten

 

De aanwijzingen van een gemachtigd opzichter herkennen
en ernaar handelen.

Doelen onderwijsnetten

Verwoorden waarom een plek veilig is om te spelen
en waarom niet.

Doelen onderwijsnetten

Zo ver mogelijk uit de buurt van een groot voertuig blijven
door aan de huizenkant te stappen.

Doelen onderwijsnetten