• Onder begeleiding veilg een bus evacueren.

ZILL-DOELEN

OWru7

Als vaardige voetganger of fietser de verkeersregels kennen en toepassen en de veiligheid van verkeerssituaties in de omgeving inschatten

IVgv2 

Preventief bedoelde aanwijzingen die het risico op ziekte of ongeval verminderen begrijpen en opvolgen.

GO!-DOELEN

3.2.7.13 

In een noodsituatie adequaat reageren door hulp van volwassenen in te roepen.

3.5.9.22

Onder toezicht met het openbaar vervoer/schoolbus meerijden zonder zichzelf en anderen in gevaar te brengen.

6.1.2.17

Leven veiligheidsafspraken na.

6.2.3.17

Vinden snel een afgesproken plaats terug.

OVSG-DOELEN

Leerplan wereldoriëntatie
Maatschappij

3.1.3 De leerlingen kunnen zelf waken over het naleven van regels die zij afgesproken hebben.

3.1.4 De leerlingen kunnen afspraken vastleggen, evalueren en bijsturen.

Verkeer

1 De leerlingen kunnen zich bewegen binnen een afgebakende ruimte zoals de opdracht voorschrijft.

2 De leerlingen herkennen in de eigen omgeving de plaatsen waar ze veilig kunnen spelen en waar niet.