• Gordel dragen in de auto en waar van toepassing.

ZILL-DOELEN

OWru7

Zich ervan bewust worden dat het verkeer risico’s inhoudt en daarom als weggebruiker preventief kiezen voor een veilige uitrusting en veilig gedrag in het verkeer.

IKwn2

Kennismaken met eenvoudige afspraken, (spel)regels en omgangsvormen - onder begeleiding tot afspraken en regels komen - zich onder begeleiding aan regels en afspraken houden - nagaan en aangeven in welke mate anderen regels en afspraken nakomen.

GO!-DOELEN

3.5.9.20

Aangeven dat hun plaats in de wagen het kinderzitje of het verhoogkussen is.

3.5.9.21

Aangeven dat iedereen in de wagen een gordel moet dragen.

6.1.2.17

Leven veiligheidsafspraken na.

OVSG-DOELEN

Leerplan wereldoriëntatie
Maatschappij

3.1.3 De leerlingen kunnen zelf waken over het naleven van regels die zij afgesproken hebben.

Verkeer

2 De leerlingen herkennen in de eigen omgeving de plaatsen waar ze veilig kunnen spelen en waar niet.