Tips bij het aankomen van de kinderen

 • Probeer een enkelrichting te voorzien in je fietsenstalling (bijvoorbeeld met pijlen op de grond, linten, enzovoort).  
 • Als er te weinig fietsenstallingen zouden zijn, laat de leerlingen dan op een afgebakende zone op de speelplaats hun fietsen parkeren. Die kan je tijdelijk aanduiden met krijt of tape op de grond (bv. kleine strookjes waar het voorwiel moet staan, met voldoende tussenruimte tot de volgende fiets) of met nadarhekken die je aan de gemeente vraagt.
 • Hang op een goed zichtbare plaats een blad naast de ingang van de schoolpoort of fietsenstalling met de vraag om voldoende afstand te houden. 

Tijdens de speeltijd

 • Maak een groot fietsparcours op de speelplaats met kegeltjes, krijt, enzovoort, door de randen van de speelplaats te volgen. Zo blijft er genoeg ruimte over voor de andere kinderen.
 • Laat de kinderen een voor een hun fiets uit de fietsenstalling halen. Kinderen die geen fiets hebben, kunnen misschien een schoolfiets gebruiken (of spelen zonder fiets aan de binnenkant van het parcours). Vergeet de schoolfietsen niet te ontsmetten. Laat ze zeker elkaars fiets niet gebruiken.
 • Je kan het fietsparcours ook gebruiken voor steps of ander rollend materiaal.
 • Je kan de fietsen beschouwen als de winkelkarren in de warenhuizen die voor voldoende fysieke afstand zorgen. Spreek de rijrichting en de onderlinge afstand af die ze moeten behouden (bv. 'er moeten twee denkbeeldige fietsers tussen jou en je voorganger passen'). Maak de kinderen ook duidelijk dat inhalen verboden is. 
 • Koppel het nuttige aan het aangename: kinderen bewegen en spelen, en oefenen tegelijkertijd hun fietsvaardigheid. Ideeën voor spelletjes en fietsactiviteiten vind je in de fietsbrevetten van de VSV. De handleidingen daarvan kan je downloaden onder 'projecten'.

Tijdens de les

 • Geef zoveel mogelijk buiten les. Ook nu is een fietsparcours een goed idee. En Het Grote Fietsexamen voor het zesde leerjaar: om de twee minuten vertrekken de kinderen op een bewegwijzerd parcours in het echte verkeer en onderweg controleren volwassenen (leerkrachten, ouders, politie) of ze het goed doen (zie www.hetgrotefietsexamen.be). 
 • Gebruik de fiets voor verplaatsingen naar bv. de sporthal. Wist je dat je een gratis pakket 'op stap met de fiets in groep' kan bestellen? 
 • Organiseer een fietscontrole op school. Je kan hiervoor het gratis pakket fietscontrole aanvragen met lesmateriaal en fietscontrolekaarten!

Bij het vertrekken van de kinderen

 • Laat de fietsers als eerste vertrekken na schooltijd. Zo komen ze minder in conflict met de ouders die de kinderen met de auto ophalen. 
 • Laat een eventuele fietsenrij of fietspoolgroep vertrekken voor de andere individuele fietsers. 

Hulp nodig?

 • Ben je op zoek naar advies op maat van je school? Contacteer ons dan via verkeeropschool@vsv.be. 
 • Zijn er al  verkeersouders op je school? Check dat snel via www.verkeersouders.be. Vraag hen om bijvoorbeeld op straat bij het begin en einde van de schooltijd te controleren of de afspraken worden nagekomen (voldoende afstand, …).