Waarom een kleuterfietsdag?

Basisschool Comenius telt 86 kleuters en 120 lagereschoolkinderen.

"Bij een fietstocht met het vijfde leerjaar merkte een verkeersouder op dat het fietsniveau van de leerlingen onderling heel verschillend was. We zijn ons toen beginnen afvragen waarom we wachten tot de lagere school om met de kinderen te fietsen. Jong geleerd is immers oud gedaan! Een doelstelling van het schoolvervoerplan was bovendien dat alle kleuters moeten kunnen fietsen. Vandaar het idee om een fietsdag voor kleuters te organiseren."

Uitdagingen

"De speelplaats was te klein dus we beslisten om de fietsdag in het park zowat 600 meter verder te organiseren. De kleuterleerkrachten waren in het begin wat sceptisch om met de kleuters tot daar te gaan, maar we hebben ook de turnleerkrachten en enkele ouders ingeschakeld zodat er voldoende begeleiding was."

"Ook merkten we dat sommige kleuters nog bang waren op de (loop)fiets. We wilden geen enkel kind 'dwingen' op de fiets, maar we merkten al snel dat de groepsdynamiek helpt"

"We maakten een planning op, rekenden op ongeveer 1 à 1,5 uur per kleuterklas, en deden leuke activiteiten en opdrachten die we gevonden hadden in onder meer het Loopfietsbrevet van de VSV."

Resultaten

"Uiteindelijk hadden zowel de kleuters, juffen en vier papa's een geweldig fijne dag!" lacht Kevin. "Vanaf de eerste kleuterklas kon iedereen op de loopfiets, bij de derde kleuterklas konden alle kinderen fietsen, op één kleutertje na. We hebben dus gemiddeld 15 kinderen per uur leren fietsen!"

Toekomst

"De reacties van zowel ouders als kleuters waren zo positief dat we beslist hebben om hier een jaarlijks evenement van te maken. Ook de lagere school krijgt een vaste fietsdag. De turnleerkrachten gaan fietstraining structureel implementeren in hun LO-lessen en de verkeerswerkgroep gaat werk maken van een pool gemotiveerde ouders die een handje willen toesteken."