Wie?                VBS Prinsenhof
Wat?                Filmpjes over verkeersveiligheid
Waar?              Grimbergen
Waarom?        Om ouders te sensibiliseren


“De basis van al onze acties in en op de school kwam er na een enquête. We peilden naar hoe de ouders hun kinderen naar school brachten, welke route ze namen, welke pijnpunten ze zelf zagen, … Meer dan 70% van de ouders nam deel. Aan de hand van de resultaten brachten we de situatie en pijnpunten in kaart.

Dit leidde tot een reeks positieve acties doorheen het ganse schooljaar: kant-en-klare projecten als Strapdag en Helm Op Fluo Top, een presentatie over de verkeerssituatie aan het begin van schooljaar voor de ouders, … Uit onze enquête bleek ook dat veel ouders voorstander waren van een schoolstraat. Die hebben we na overleg met de gemeente ook weten te realiseren.

We beloonden ook ouders die juist parkeerden met snoep, bij onze flitsactie kreeg iedereen die in fluo naar school kwam een tas koffie of chocomelk, …

Maar voor onze intensiefste actie maakten we samen met de leerlingen filmpjes rond verkeersveiligheid. Het idee was, dat als de ouders kinderen van de school -of nog beter: hun eigen kinderen- te zien zouden krijgen in sensibiliseringsfilmpjes, ze nog beter zouden nadenken over hun gedrag in het verkeer.

Het idee kwam uit de werkgroep verkeer van het oudercomité. De directeur stelde het idee voor aan de leerkrachten en die zagen het meteen zitten. Samen met de regisseur, een vrijwillige papa, draaiden ze op één dag alle filmpjes. Dat vergde heel wat organisatiewerk, maar het is ons gelukt!


We kozen acht thema’s en verdeelden die onder de leerjaren van de tweede kleuterklas tot het zesde leerjaar. Enkele thema’s die aan bod komen:

• De tweede kleuterklas hield een knuffelactie. Vertrek op tijd, dan heb je nog tijd om je kinderen een knuffel te geven
• Het tweede leerjaar deed een dansje op een nabijgelegen parking, om de ouders erop te wijzen dat het heus niet zo ver stappen is
• Het eerste leerjaar beschoot auto’s met waterpistolen om aandacht te vragen voor de zone 30
• Het vierde leerjaar organiseerde ene kinderbetoging. Hoeveel zijn wij waard? Zijn wij het niet waard om voorzichtig te rijden aan school?

Waarom verdienen wij deze prijs?

Omdat we door al de uren, al de tijd, al de vergaderingen, al de acties reeds veel bereikt hebben. Veel ouders ervaren het nu al veiliger aan de schoolpoort. Er is nog een weg te gaan, maar we zijn nu al tevreden over de reacties en stappen die we bereikt hebben. Dit geeft ons energie en goesting om verder te werken aan een nog veiligere schoolomgeving.”