Dag Ruben, wil je je school kort voorstellen?

Onze school telt 539 leerlingen en 39 leerkrachten, verspreid over 3 afdelingen op wandelafstand van elkaar. De leerlingen komen van overal naar onze school: Brugge-Centrum, Sint-Pieters, Sint-Andries, Sint-Kruis, enzovoort. Bij mooi weer komt 15% met de auto naar school, 48% met de fiets en 36% te voet. Bij slecht weer is dat 54% met de auto, 16% met de fiets en 28% te voet. Onze school ligt in een zijstraat van een drukke baan.

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?

In onze straat met 3 vestigingen passeren veel auto’s. We hebben aan de stad Brugge gevraagd om structurele aanpassingen te doen en zo zijn de wegversmallingen, de voorrangsborden, de zebrapaden met groene wegmarkering en de geschilderde verkeersborden er gekomen. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat de auto’s trager rijden. Aan de kerk zijn paaltjes geplaatst zodat kinderen veilig van het voetpad aan de school tot het zebrapad aan de gewestweg kunnen wandelen.

We hebben ook een schoolstraat kunnen introduceren. In het begin was het een beetje moeilijk, maar nu iedereen het gewoon is, loopt dat eigenlijk heel goed. We merken wel dat het aan de afsluitingen wel eens drukker kan zijn. Daarom plaatsen we daar telkens een gemachtigd opzichter om alles in goede banen te leiden. We hebben ook octopuspalen. Tot slot zijn er ook nog de bordjes van stad Brugge met 'Vicky en Thor' om de VerkeersEducatieve Route (VERO) aan te duiden.

Hoe communiceren jullie met de ouders oververkeer?

We gebruiken de klassieke communicatiemiddelen zoals e-mail, foto’s van activiteiten op school, maar ook evenementen zoals de Fluofuif of een dankjewel-event met de Ketnetband. Voor de schoolstraat maakten we een stop-motion filmpje om mensen te informeren en de buurt werd op voorhand bevraagd door de ouderraad op een infomoment. 

Wil je tot slot nog iets kwijt?

We vinden het belangrijk om aan verkeerseducatie te doen doorheen het volledige schooljaar. Dit thema is te belangrijk om hier maar één week per jaar aandacht aan te besteden.

Bedankt, Ruben!