Koen, waarvoor gebruik je de actiecamera’s op school? 
Ik gebruik de camera's in het 3e leerjaar vooral om onze verplaatsingen als groep, te voet of met de fiets, te filmen. Het is leuk voor de kinderen om deze beelden terug te zien, maar ook bijzonder leerrijk. Na een uitstap bekijken we het afgelegde parcours opnieuw en stel ik kleine vragen over verkeerssituaties. Het valt op hoeveel beter leerlingen zich kunnen inleven in de situatie als ze die echt in beeld zien. Leerlingen leren op deze manier zeer goed verwoorden wat er gevaarlijk is en hoe ze hun gedrag kunnen bijsturen.

Bij het begin van het schooljaar, wanneer de donkere dagen eraan komen, laat ik leerlingen uit de klas hun traject van en naar de school filmen als fietser of voetganger.  We doen dit in de maand september maar ook in de maand november.  We vergelijken dan de beelden en die spreken voor zich.  Het belang van een fluohesje of degelijke fietsverlichting kan je op geen enkele manier beter voorstellen aan een klasgroep, als je het mij vraagt. 
 
Hoeveel camera’s zijn er en hoe worden die gebruikt? 
We hebben 2 camera's met verschillende houders en harnassen omdat het handig is om eenzelfde traject uit een ander perspectief te kunnen laten zien. Meestal gaat 1 camera vooraan in de groep mee om het parcours goed in beeld te brengen. De laatste leerling filmt het gedrag van de groep. Het kan ook handig zijn om iemand een camera op het hoofd te zetten en een andere met het harnas op het lichaam tijdens een verkeerswandeling. Het is confronterend hoe een bepaalde situatie heel anders kan worden gezien uit een ander perspectief. Een kleuter, een kind van de lagere school en een volwassene hebben een ander zicht op het verkeer. 
 
Is er altijd een nabespreking als de camera gebruikt werd? 
Dat hangt af van de kwaliteit van de beelden en de planning. Ik zeg altijd: 'Het kan nooit kwaad een keer te veel te filmen...'  Er is altijd wel iets bruikbaars gefilmd voor tijdens de verkeersles in de klas. 
 
Wat waren de meest leerrijke momenten? 
Het is heel moeilijk om er 1 moment uit te kiezen. Persoonlijk vind ik het in beeld brengen van je beweging als fietsende groep wel een grote meerwaarde in mijn verkeerslessen. Ook de trajecten van individuele leerlingen op donkere dagen zijn heel confronterend en maken duidelijk hoe belangrijk het is om 'gezien' te worden als zwakke weggebruiker. Het belang van de begeleiders van de groep, die ons telkens helpen om drukke punten veilig over te steken - meestal ouders of grootouders - wordt voor de leerlingen ook veel duidelijker. Hun respect voor deze mensen groeit vanzelf met het bekijken van deze beelden. 
 
Heb je tips voor andere scholen die met een camera aan de slag willen gaan? 
Durf het uit te proberen! Je zal versteld staan van de kwaliteit en de bruikbaarheid van de beelden. Het is aanschouwelijk voor kinderen en het triggert hen om na te denken over hun gedrag (individueel of in groep) in het verkeer. De school kreeg 80% van die investering terugbetaald via de Dr. Mobi-subsidie van de provincie Vlaams-Brabant.

Bedankt, Koen!