Paola, stel je school kort even voor.

We hebben 335 leerlingen en 27 leerkrachten.  Ze verplaatsen zich met de auto, de fiets en met de bus. Onze school ligt aan twee drukke gewestwegen: de Maastrichterweg en de Maaseikersteenweg.  Er is veel zwaar vrachtverkeer en veel doorgaand verkeer van en naar de stad Maastricht. 

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?

We hebben een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst gerealiseerd, een herinrichting van de schoolomgeving op een gewestweg.  Een samenwerking tussen de school, de gemeente en het Vlaams Gewest. De verbeteringen zijn: duidelijke oversteekplaatsen, veilige bushaltes, snelheids-remmende maatregelen, meer groen, verkeersdrempels en vluchtheuvels, een herinrichting van het kruispunt en brede fietspaden.

Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners op de vernieuwingen?

De handelaars waren niet positief, omdat ze door de werken inkomensverlies hadden.  De buurtbewoners willen van het drukke verkeer af, maar dat bleek helaas onmogelijk. Als school zijn we zeer tevreden met alle realisaties. De buurtbewoners hebben een actiecomité "Slow Down".  De school heeft nauw samengewerkt met hen en ook via facebook positieve resultaten getoond.

Op welke manieren communiceren jullie met de ouders omtrent verkeer?

We communiceren via ons schoolkrantje, facebook en brieven. Ook ons oudercomité voert hier communicatie over met de ouders.

Is het werk hiermee af?

We hopen dat er in de toekomst een nieuwe ontsluitingsweg komt, zodat het zware verkeer tussen Maastricht en Lanaken langs het industrieterrein kan rijden. We hopen ook om samen met de gemeente een betere bereikbaarheid van onze parking te realiseren.

Wil je tot slot nog iets kwijt?

Module 10 is een lange procedure; de allereerste vergadering hierover vond 15 jaar geleden plaats, en het project is pas vorig jaar gerealiseerd. Er gebeuren nog regelmatig ongevallen op het kruispunt en vorige week is er een kind aangereden op het zebrapad.  We hebben dus nog werk. Een groot probleem is het krijgen van gemachtigd opzichters. Weinig mensen melden zich hier echter voor aan.

Bedankt, Paola!

De voetpaden werden breder

Er kwam een fietsoversteekplaats bij in twee richtingen

Het zebrapad kan je nu in twee fasen oversteken

Octopuspalen en -beugels accentueren het zebrapad