Lies, stel je school even voor.

We zijn een basisschool met 19 klassen, ongeveer 430 leerlingen en 35 personeelsleden. 80% van onze kinderen komt uit Tienen-centrum, de anderen uit de buurgemeenten. Ongeveer 35% komt te voet naar school, 14% met de fiets, 50% met de auto en 1% met het openbaar vervoer. Bij bepaalde acties zoals onze 3 (!) Strapdagen, ‘Project Hip en Fit’ in april en de voorbereiding op Het Grote Fietsexamen en Het Grote Voetgangersexamen, stijgt het aantal voetgangers en fietsers altijd voor een tijdje.

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?

De kinderen van onze leerlingenraad vonden de situatie in de schoolomgeving enkele jaren geleden te onveilig. Daarom vroegen ze ons om daar samen wat aan te doen. Samen met de kinderen en de ouderraad maakten we voorstellen en plannen. Met die voorstellen stapten we naar de burgemeester die beloofde er werk van maken. Niet veel later werd de stad Tienen geselecteerd door LAMA (Laboratoria Mobiele Alternatieven) om een probleemzone van de stad verkeersveiliger te maken. Aangezien onze school aan deze probleemzone lag, werden we gecontacteerd om hieraan mee te werken. Tijdens een procedure die een heel schooljaar overspande, ging we in overleg met het stadsbestuur en projectmedewerkers. Tijdens de Week van de Mobiliteit 2017 hebben we alle voorstellen definitief ingediend.

Sinds september 2017 hebben we hier een schoolstraat: eerst met een hek dat telkens moest verplaatst worden, maar sinds enkele maanden met een vaste bloembak op straat. De kiss-and-ridezone op de nabijgelegen parking, moest voorkomen dat het probleem zich naar daar verplaatste.

Bermen zijn afgeschermd door paaltjes en varkensruggen om parkeren te verhinderen. Verder kwam er een afgescheiden voetpad en fietspad naast de parking. Tot slot kregen we ook een Octopuspaal van het stadsbestuur.

Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners op de vernieuwingen?

Bij de invoering van de schoolstraat waren de buurtbewoners meteen heel enthousiast, maar regende het klachten van ouders. Gelukkig hield het stadsbestuur voet bij stuk. Bij de invoering van de kiss-and-ride op de grote parking kregen we eerst wat gezucht, maar tegenwoordig is er geen enkele negatieve reactie meer.

Hoe communiceren jullie met de ouders over verkeer?

Op de maandelijkse papieren kalender die kinderen mee naar huis krijgen, staat steeds info en tips rond veilig verkeer. Onze schoolmascottes 'Klamiertje' en 'Flamingo' verschijnen maandelijks in een ander filmpje op de facebookpagina van onze ouderraad, dat ook altijd in alle klassen getoond wordt. Ook de ouderraad wordt betrokken. Ze waren aanwezig bij de overlegmomenten binnen LAMA en we hebben ook enkele actieve verkeersouders. Aan de schoolpoort hebben we regelmatig andere sensibiliserende affiches, spandoeken, en natuurlijk onze gouden medailles Verkeer op School.

Is het werk hiermee af?

Nog niet helemaal. Het verkeersbord dat nu de kiss-and-ridezone aanduidt, zouden we graag willen aanvullen met vloerstickers of -schilderingen die de situatie nog duidelijker maken. We vragen de politie regelmatig een oogje in het zeil te houden en indien nodig boetes uit te schrijven, maar door personeelsgebrek zien we ze helaas te weinig. We willen ook meer inzetten op de knelpunten op de schoolroutes die iets verder van de directe schoolomgeving liggen. Ook onze begeleide voetgangers- en fietsenrijen na school willen we herbekijken. We stellen immers vast dat veel kinderen na de begeleiding hun fietshelm en fluohesje uitdoen om verder alleen naar huis te wandelen of te fietsen.

Tot slot, wil je nog iets anders kwijt?

We zijn tevreden over de ondersteuning die we van het stadsbestuur krijgen. Zo krijgen we jaarlijks een lijst van verkeers-educatief materiaal dat we kunnen uitlenen en coördineren zij Het Grote Voetgangers- en Fietsexamen voor alle Tiense basisscholen. Tienen is een ‘gouden gemeente’ geworden op vlak van verkeerseducatie in alle Tiense basisscholen. Alle basisscholen behaalden een gouden medaille. Dit blijft het streefdoel van de stad. Ook van de provincie Vlaams-Brabant kregen we inhoudelijke en financiële steun voor onze fietsenstalling en voor fietsjes voor de kleuters. Ik kan niet zeggen dat we momenteel nog extra verkeers-educatief materiaal op ons wenslijstje hebben staan.

Bedankt, Lies!

Op de nabijgelegen parking werd het tijdelijk rechts parkeren door betonblokken onmogelijk gemaakt.

Een deel van de toegangsweg naar de parking werd een afgeschermde zone voor fietsers en daarnaast voor voetgangers.

De Octopuspaal kregen ze van het stadsbestuur.