Karen, stel je school kort even voor.
We zijn een basisschool in Sint-Job met iets meer dan 500 leerlingen. Onze personeelsleden komen uit een brede straal rond de school, en de meesten komen dan ook met de auto. Zij kunnen met hun auto’s op de schoolparking terecht. We hebben een vrij jong personeelsteam en onze collega's brengen vaak zelf nog eerst kinderen naar de school of opvang. 
 
Het merendeel van onze leerlingen verplaatst zich te voet of met de fiets. Voor de leerlingen die van iets verder weg komen, is er de schoolbus. Onze school heeft twee in- en uitgangen. Eén langs een drukke hoofdweg, en één langs een doodlopende straat die doorloopt voor voetgangers en fietsers. Om de school te verlaten maken we rijen op de speelplaats. De gemachtigde opzichter maakt de weg vrij op het zebrapad en laat dan de groep te voet oversteken met aansluitend de fietsers te voet naast hun fiets. We zetten ook een gemachtigde opzichter aan de andere kant van de trage weg om daar ook leerlingen veilig te laten oversteken. 

Welke belangrijke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd? 
Sinds 2003 zijn we een 10op10-school en is verkeer een belangrijk thema bij ons. Naast de jaarlijkse verkeersweken organiseren we samen met de politie een fietscontrole en een week van de zichtbaarheid. We nemen deel aan autoluwe woensdagen, Sam de Verkeersslang, Strapdag, oefenen busevacuaties, doen een kennismaking met de politie en hun voertuigen voor de kleuters, een fietslabelmoment, enzovoort. Met de subsidies van de provincie kon onze school aan de slag met nieuwe fietsenstallingen, fietskoffers, 20 loopfietsen, 15 kleuterfietsen en een verkeersparcours met lichten en borden. 
 
Sinds 2003 is de verkeersgangmaker ook actief in de werkgroep verkeer van de gemeente zelf. Er worden zaken voorgesteld om schooloverschrijdend te werken. Onze school werkt samen met de VSV, de gemeente en politie, Octopusplan en 10op10 van de provincie Antwerpen.

De gemeente steunt ons bij de aankoop van fietshelmen, een tuimelwagen, een verkeersparcours, de opstart van een verkeerseducatieve route (VERO) doorheen Sint-Job in samenwerking met andere scholen uit de buurt. We kregen genummerde hesjes in drie verschillende kleuren, voor de leerlingen en begeleiders. De gemeente bekijkt momenteel de plaatsing van 46 bordjes doorheen onze gemeente en een groot knelpuntenbord. Met de subsidie van 10op10 kwam er in 2019 een Octopuspaal aan de schoolpoort.

Van de gemeente kregen we ook inspraak bij de structurele verkeersaanpassingen rondom onze school: er werd een verkeersplateau aangelegd om de snelheid af te remmen en er komt binnenkort een fietsstraat waarop de trage weg van onze school aansluit. 

Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners op de vernieuwingen? 
De ouders vinden alles heel positief. Ze zijn bereid om mee na te denken en geven zich ook vaak vrijwillig op als helpende handen of maken verkeershapjes voor onze apotheose tijdens de verkeersweken. We trachten de buurtbewoners bij onze activiteiten te betrekken en posten daarom ook briefjes over onze acties in hun brievenbus. Tijdens de Strapdag komen er vaak buurtbewoners kijken naar onze met stoepkrijt getekende verkeerssituaties op de straat zelf. Buurtbewoners die ontevreden zijn, nodigen we uit voor een gesprek. We communiceren graag open en duidelijk naar iedereen.

Ouders kiezen vaak bewust voor onze school omdat we veel werken rond verkeer. Vanaf de kleuterklas tot het einde van de lagere school leeft verkeer bij ons. Van loopfietsdiploma tot fietsexamen, van rondhuppelen in een octopuspak tot dat van de verkeersfee, van het oefenen in het stapstraatje tot het voetgangersexamen.  
 
Op welke manieren communiceren jullie met de ouders omtrent verkeer? 
We communiceren via Smartschool. We bezorgen onze ouders een duidelijke weekplanning met brieven omtrent verkeer in bijlage. Al onze activiteiten zijn ook terug te vinden op onze Facebookpagina. Ook hier geven ouders, grootouders en sympathisanten aan dat ze onze activiteiten appreciëren. 
 
Wil je tot slot nog iets kwijt? 
We zijn dankbaar dat we zo goed kunnen samenwerken met de gemeente Brecht, de politie Voorkempen en de werkgroep Verkeer Sint-Job. Deze samenwerking maakt dat we grote stappen kunnen zetten. 
 
Bedankt, Karen! 
Basisschool De Brug, Brugstraat 83, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor