Frederik, stel je school kort voor.

Onze school hecht veel belang aan veilig verkeer. We laten ouders de veiligste schoolroute naar school bespreken met hun kinderen. Zij zorgen er ook voor dat kinderen die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. In oktober wordt op school een fietscontrole uitgevoerd door de politie. Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven. Het verkeershesje met het logo van de school is verplicht.

Hoe is de verkeerssituatie?

Zoals in heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen ontstond in Harelbeke de trend om kinderen pal voor de schoolpoort af te zetten. De laatste jaren werd de situatie aan de schoolpoort steeds chaotischer. Door de drukte durven ouders hun kinderen niet alleen te voet of met de fiets naar school te sturen.

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken deed Harelbeke een beroep op High-Five, om de schoolomgeving autoluw te maken en daardoor ook veiliger en gezonder. In samenspraak met de stad werden er op weg naar school slimme palen geïnstalleerd, die samen een slimme route vormen. Kinderen die deze niet noodzakelijk kortste maar wel veiligste route volgen, kunnen muntjes sprokkelen door de slimme palen te high-fiven. Die munten kunnen ze op hun persoonlijk platform omwisselen voor leuke beloningen die de stad voorziet. De kinderen worden beloond voor hun deelname en er heerst een competitiegevoel tussen de klassen. Er komen meer kinderen met de fiets of te voet of ze worden verder van de schoolpoort afgezet.

Hoe reageerden de kinderen op de vernieuwingen?

De kinderen zijn alvast enthousiast. “Ik vind dat goed, he! Er gaan nu meer kinderen met de fiets naar school”, luidt het bij Herbert uit het 6e leerjaar.

Is het werk hiermee af?

Er zijn natuurlijk nog puntjes voor verbetering vatbaar. Ook ik heb het gevoel dat er nog steeds veel auto’s in de buurt van de school zijn. De enige goeie oplossing is om meer parkeermogelijkheden te voorzien op wandelafstand van de school, of een schoolstraat te voorzien.

Wil je tot slot nog iets kwijt?

Met de school blijven we samen met High-Five, de leerkrachten, de ouders en de stad werken aan een veiligere schoolomgeving. Zo doen we elk jaar ook heel bewust mee aan de Strapdag. Ik hoop alvast dat al deze inspanningen voor een merkbaar verschil zullen zorgen en dat de andere scholen en bevriende kinderen ook willen meedoen aan dit project. Zo kunnen we samen werken aan een gezonder en veiliger Harelbeke.

Bedankt, Frederik!