Tim, stel je school kort even voor.
De Heilig-Hartschool is een Nederlandstalige basisschool op een vrij groot domein tussen de Franstalige basisschool en de Franstalige secundaire school. Het domein grenst aan de ene kant aan het Koning-Boudewijnpark, dat dan weer verbonden is met het Laarbeekbos, en aan de andere kant met het Jeugdpark. 
 
Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd? 
Een tiental jaar geleden vielen we plots, door verschillende omstandigheden, zonder sportinfrastructuur op en nabij de school. We kregen de kans om enkele uren in de week te gaan sporten in Koekelberg. Met het openbaar vervoer bleek dat nogal tijdrovend, daarom besloten we om met de oudste klassen met de fiets te gaan. Vrij snel bleek dit een heel goed initiatief: we waren sneller ter plaatse dan met het openbaar vervoer, de kinderen waren al aan het bewegen op weg naar de sportles en ze leerden zich verplaatsen in het verkeer. Niet veel later besloten we om op dezelfde manier en met dezelfde klassen naar het zwembad van Koekelberg te rijden.

Intussen is het fietsen een begrip geworden op school. Naast een jaarlijkse fietsdag met fietsactiviteiten voor alle kinderen op ieders niveau is er een lesaanbod voor alle klassen. Doorheen de basisschool krijgen de kinderen de kans om het loopfietsbrevet, het bronzen en het zilveren fietsbrevet te behalen. De leerlingen van het 5e leerjaar nemen deel aan het fietsbrevet van Pro Vélo en de leerlingen van het 6e leerjaar aan Het Grote Fietsexamen.  
 
Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners? 
De ouders op de school reageren heel positief op onze fietsinitiatieven. Op dagen dat er een fietsactiviteit is, hebben de meeste kinderen hun fiets, hesje en helm mee. Onze fietsstallingen barsten uit hun voegen en capaciteitsuitbreiding dringt zich op. Het oudercomité zal initiatief nemen om tegemoet te komen aan de noden. 
 
Is het werk hiermee af? 
Uiteraard is het werk van onze werkgroep mobiliteit nooit af. Wij zijn er ons van bewust dat het belangrijk is om verkeer en mobiliteit blijvend onder de aandacht van de leerlingen en ouders te houden. 
 
Hoe communiceren jullie met de ouders over verkeer? 
Wij proberen het hele schooljaar door kinderen en ouders te motiveren en te sensibiliseren om mee te werken aan de mobiliteit. Wij communiceren via onze nieuwsbrief dan ook regelmatig over onze acties: Week van de Mobiliteit, Strapdag, FLITS-actie, ... 
 
Bedankt, Tim!