Veronique, stel je school kort even voor.

We zijn een lagere school en een secundaire school, gelegen langs een gewestweg. De lagere school telt ongeveer 550 leerlingen en de secundaire school ongeveer 950 leerlingen. In totaal telt onze school ongeveer 145 personeelsleden. De meeste leerlingen komen uit Brasschaat zelf en komen met de fiets naar school. Van de personeelsleden komt ongeveer de helft met de fiets, de andere helft met de auto naar school, slechts enkelen komen met het openbaar vervoer of de moto.  De verkeerssituatie rond de school is tussen 8u10 en 8u30 zeer druk, net als tussen 15u45 en 16u15. Iedere morgen staan er 5 gemachtigd opzichters op de openbare weg aan de schoolingangen om de drukte toch een beetje in goede banen te leiden. Bij het einde van de lesdag, zijn er een aantal collega’s van de lagere school die de leerlingen in rij begeleiden tot net buiten de schoolpoort. Op de openbare weg staan er dan telkens 3 gemachtigd opzichters.

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?

Drie jaar geleden werd de omgeving rond de school op de gewestweg vernieuwd. Zowel de ingang aan de Zwaantjeslei als de ingang aan de Kapelsesteenweg. Tijdens de werken was er chaos maar de school bedacht een plan om het voor ouders en leerlingen toch zo gemakkelijk en veilig mogelijk te maken. Dit in overleg met de verkeersdienst van de politie Brasschaat.

Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners op de vernieuwingen?

Tijdens de werken kreeg de school veel negatieve reacties. Na de werken was iedereen gewoon opgelucht dat ze voorbij waren. Er werd minder stilgestaan bij de vernieuwingen en of deze nu goed of slecht waren.

Is het werk hiermee af?

Na de werken blijven er nog pijnpunten zoals bijvoorbeeld de dubbelrichtingsfietspaden die zorgen voor onveilige situaties. Onze opmerkingen worden doorgegeven aan de verkeersdienst van de politie Brasschaat. In de toekomst zouden er aanpassingen komen.

Op welke manieren communiceren jullie met de ouders omtrent verkeer?

Via smartschool.

Wil je tot slot nog iets kwijt?

Als preventieadviseur ben ik momenteel redelijk tevreden met de verkeerssituatie. Je moet ook gewoon realistisch zijn en beseffen dat het begin en einde van de lesdag altijd een drukke verkeerssituatie zal geven. Het is wel dankzij de inzet van de gemachtigd opzichters die iedere dag (soms in weer en wind) op de openbare weg staan, dat alles min of meer vlot en veilig verloopt. Het gaat tenslotte om leerkrachten en ondersteunend personeel die deze taak er naast hun gewone werk bij nemen. Meer politie ter ondersteuning op die momenten zou zeker welkom zijn. Parkeerplaats, mentaliteit en respect voor de toezichters blijven pijnpunten.

Bedankt, Veronique!

Het zebrapad werd ingekort

Er kwam zelfs extra groen

De meeste nieuwe fietspaden en fietsoversteekplaatsen in de buurt zijn dubbelrichting

Minder ruimte voor de auto, meer voor de fietser en voetganger

De autobestuurders voelen hier dat ze over een fietspad rijden