Het O.L.V. College in Oostende biedt zo’n 600 en biedt 6 jaar middelbaar onderwijs met doorstroom aan (het ASO van vroeger). Het College ligt pal in het stadscentrum, wat voor deze school meteen de belangrijkste reden was om aan de slag te gaan. Het vele autoverkeer net voor en na schooltijd zorgde voor verkeersonveiligheid bij stappende en fietsende scholieren.

De school nam het initiatief om samen met de lokale politie en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) voor al haar scholen een actieplan op te stellen dat de veiligheid in de schoolomgeving moet verbeteren en meer leerlingen met de fiets naar school moeten krijgen. De directeur van het College ging daar meteen op in. Samen maakten ze een actieplan waarin ze de taken verdeelden. Ze werden zelfs De Fietsschool van Oostende, een lokale wedstrijd van het stadsbestuur rond fietsbeleid van de scholen. 

De school had al een werkgroep PR die maandelijkse bijeenkomt rond het thema “Hoe kunnen we de school nog beter linken aan de buurt?”, waar dit thema perfect in past. 

Ze doen heel wat rond fietseducatie: 

  • Een Top Gear-fietswedstrijd op een fietsparcours op de speelplaats tijdens de middagpauze.
  • Deelname aan Fietsbarometer tijdens de les aardrijkskunde in de derde graad
  • De schepen van mobiliteit als spreker tijdens de les mens en samenleving
  • Fietsen naar het zwembad en de sporthal tijdens de les lichamelijke opvoeding
  • Nieuwe schoolfietsen aankopen met een subsidie van CERA. Voor fietsverplaatsingen tijdens de schooluren, voor leerlingen die die dag niet met de fiets naar school kwamen. Leerlingen reserveren ze vooraf en geven eventuele mankementen door. Twee leerkrachten onderhouden ze regelmatig. 
  • Jaarlijkse deelname aan XIU
  • Op fietsexcursie in de stad. De vijfdejaars nemen de eerstejaars mee en tonen onderweg o.a. de verschillen tussen de wijken van de stad

Bart Zeebroek, leerkracht: “Wij geven fietseducatie in de lessen aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding en mens en samenleving.” 

Ook op het vlak van infrastructuur veranderde er heel wat: 

  • De straat van de school werd doodlopend  gemaakt daar bovenop een schoolstraat
  • Een parking op wandelafstand wordt gepromoot als alternatief (gratis voor kort parkeren), al blijven toch nog te veel ouders tot net voor de schoolstraat rijden
  • Er kwam eerst een fietsstraat en nadien zelfs fietszone in het volledige centrum van Oostende, waar auto’s de fietsers niet mogen inhalen

Yannick Scheyving, directeur: “Het initiatief van de stad Oostende om samen tot een actieplan te komen, leidde binnen het jaar tot een veiligere schoolomgeving.” 

Het is moeilijk om in te schatten of er nu minder auto's komen. Als ze het opnieuw doen, zouden ze eerst (en nadien jaarlijks) de modal split berekenen om na te gaan of hun acties tot een modal shift leiden. Ze zouden ook de buren meer willen betrekken bij hun acties rond verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Ook al kregen ze geen negatieve reacties tot nu toe (ook niet van ouders). 

Ze communiceren niet op regelmatige basis naar de leerlingen en de ouders. Enkel wanneer afspraken rond woon-schoolverplaatsingen niet meer worden nagekomen.