Inge, stel je school kort even voor.
   
We zijn een secundaire school met 420 personeelsleden en 1.550 leerlingen, gelegen in de stationsbuurt en omgeven door een woonbuurt, spoorlijnen, een invalsweg en een ringweg. Auto’s kunnen circuleren aan de kant van de ringweg en aan de kant van de woonbuurt. Parkeergelegenheid is er aan de voorzijde van het schoolgebouw (in een woonbuurt) en er is ook een (tijdelijke) parking voor personeel aan de achterzijde van het gebouw (aan de ringweg). Om onveilige situaties tegen te gaan worden ouders gesensibiliseerd om hun kinderen niet af te zetten en op te halen op de personeelsparking achteraan. Fietsers hebben zowel toegang langs de voorzijde als langs de achterzijde van het schoolgebouw en kunnen hun fietsen droog stallen in de fietsenstalling aan de achterzijde van het schoolgebouw.

Welke vernieuwingen hebben jullie op verkeersvlak zoal doorgevoerd?    

De wegen rond de school worden heraangelegd volgens het verkeersplan dat ontwikkeld werd bij de bouw van het nieuwe gedeelte van de school. We sensibiliseren leerlingen en personeel om met de fiets naar school te komen met een aantal bemoedigingsacties naar de fietsers toe. 

Op welke manieren communiceren jullie met de ouders omtrent verkeer? 

Omdat we in een voortdurend veranderende situatie verkeren door de aanleg van de wegen rondom de school, worden ouders via smartschool op de hoogte gehouden van de veranderingen. 


Hoe reageerden de ouders en buurtbewoners op de vernieuwingen?

We kregen eigenlijk amper reacties. Positief, noch negatief. 
 
Is het werk hiermee af?  

Nee, hoor. De Kleine Breemstraat is een doodlopende straat. In de omliggende straten is er éénrichtingsverkeer. Idealer zou zijn dat de zone voor de school verkeersvrij wordt vanaf het kruispunt met de Grote Breemstraat. En geen parkeerplaatsen meer tegen de gebouwen van De Lijn en geen verdere ontwikkeling van de site van De Lijn. De stad Hasselt droomt van het bewaren van 1 hal op die site en om de rest van de zone als park in te kleuren. 
 
Bedankt, Inge!