PRIJS

Werkboek: € 5,15 / handleiding: € 31,50

Aanbieder

https://www.plantyn.com/webshop/lager-onderwijs/search?language%5b%5d=nl-BE&query=Naar%20een%20ander%20soort%20verkeer

Beschrijving

Wereldkanjers Verkeer is de methode voor verkeerseducatie van uitgeverij Plantyn en is ontwikkeld in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV). Er is een werkboek voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkrachten. Het digitaal lesmateriaal is beschikbaar op Scoodle.

Inhoud

service@plantyn.com

Doelgroep

lagere school 3de graad

Thema

Voetganger

fietser, auto, schoolomgeving

Type Product

Lesmateriaal

WERELDKANJERS VERKEER: NAAR EEN ANDER SOORT VERKEER (6DE LEERJAAR)

Bestel hier