• Een route uitstippelen met het openbaar vervoer.

ZILL-DOELEN

OWru8

Een reisweg volgen, uitstippelen en begrijpelijk verwoorden

OWru9

Vaststellen en uitdrukken:

  • welke de voor- en nadelen zijn van verschillende vervoermiddelen voor mensen, dieren en goederen;
  • welke vervoermiddelen het meest geschikt zijn voor een bepaalde verplaatsing.

MEge2

Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel.

GO!-DOELEN

3.5.5.46

Een routeplanner of navigatiesysteem (bijv. Google Maps, Google Earth, GPS-toe­stel …) gebruiken om een plaats te lokaliseren en een route zinvol uit te stippelen (bijv. kortste weg, snelste weg, te vermijden …).

3.5.6.8

Een routeplanner of navigatiesysteem (bijv. Google Maps, Google Earth, GPS-toe­stel …) gebruiken om de afstand tussen twee plaatsen te bepalen en de reistijd te kunnen inschatten.

3.5.9.49

De veiligste weg van en naar school uitstippelen.

3.5.9.62

De voor- en nadelen van mogelijke alternatieven voor de wagen aangeven.

3.5.9.63

Het meest geschikte vervoersmiddel kiezen voor een bepaalde verplaatsing.

3.5.9.64

Een zinvolle route uitstippelen met het openbaar vervoer.

OVSG-DOELEN

Leerplan Wereldoriëntatie
Ruimte

12 De leerlingen kunnen handelend rekening houden met een te overbruggen afstand.

45 De leerlingen kunnen op een plan van de buurt/stad de kortste weg aanwijzen/tekenen tussen twee punten.

12 De leerlingen kunnen handelend rekening houden met een te overbruggen afstand.

45 De leerlingen kunnen op een plan van de buurt/stad de kortste weg aanwijzen/tekenen tussen twee punten.

Verkeer

17 De leerlingen kunnen de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven voor het groeiende autogebruik vergelijken.

18 De leerlingen kunnen zich in de eigen omgeving verplaatsen met het openbaar vervoer. 

19 De leerlingen kunnen een eenvoudige route met het openbaar vervoer uitstippelen.