Een Begeleiding op Maat duurt ongeveer een halve dag. "Hoe langer hoe meer scholen boeken een begeleiding tijdens een pedagogische studiedag", vertelt Lien. "Maar je kan uiteraard ook gewoon een dag naar keuze doorgeven. We vragen alleen dat de begeleiding tijdens of aansluitend op de schooluren plaatsvindt. En er moeten minstens tien aanwezigen zijn"

"De begeleiding over de leerlijn verkeer bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte", vervolgt ze. Scholen kunnen opteren voor enkel theorie, in dat geval duurt de begeleiding 2,5 uur. Als we het praktijkgedeelte erbij geven, wordt de theorie wat ingekort en komen we 3 uur ter plaatse."

"We starten met een filmpje over de motorische en cognitieve beperkingen van kinderen. De leerlijn verkeer is er net gekomen omdat kinderen niet alle vaardigheden op elke leeftijd aankunnen. Het is enorm boeiend om het verkeersgedrag vanuit kinderperspectief onder de loep te nemen en het filmpje roept toch telkens weer wat verbazing op bij de aanwezige leerkrachten. Vervolgens bekijken we wat de beginsituatie is op de school: wat wordt er in welk leerjaar al gedaan rond verkeer? Dan stellen we de volledige leerlijn verkeer voor, en bekijken we waar er nog hiaten op school zijn of welke pijnpunten aangepakt kunnen worden. Ten slotte geven we een overzicht van de materialen en projecten die ingezet kunnen worden om de leerlijn concreet vorm te geven."

"In het praktijkdeel ontwikkelen we via micro-teaching samen oefeningen, spelletjes en activiteiten om mee aan de slag te gaan in de klas. De focus hier ligt op voetgangers- en fietsvaardigheden, maar er is ook voldoende ruimte voor vragen en bedenkingen."

Of de begeleidingen een succes zijn?
"Ja, we krijgen telkens leuke reacties", lacht Lien. "En we merken dat zo'n begeleiding vaak wat drempels wegneemt bij directies of leerkrachten. Vaak weten leerkrachten ook niet hoeveel kant-en-klaar materiaal er bestaat om hen te ondersteunen. Verkeer integreren in elke graad is echt niet zo moeilijk en het loont wel degelijk de moeite! Bij de BOM over verkeersexamens merken we dat hoe langer hoe meer gemeentebesturen inschrijven en de scholen uitnodigen. Verschillende besturen nemen immers het initiatief om een route vast te bewegwijzeren of een verkeerseducatieve route (VeRo) te maken. Een begeleiding kan dan helpen."

Een gratis begeleiding aanvragen voor je school kan via begeleidingopmaat@vsv.be