Schepen van Preventie Mathijs Goderis vertelt: “Het voorbije schooljaar konden alle Brugse 5e leerjaren intekenen op een nieuwe verkeersprijs 'Brugse Verkeersklas 2021'. Het doel van deze prijs is om de Brugse basisscholen aan te moedigen deel te nemen aan De Grote Verkeerstoets van de VSV. Dat is een online test met 20 vragen rond verkeer. De toets wordt vooraf via maandelijkse lessen voorbereid, telkens binnen een ander thema (verkeersborden, gedrag, enzovoort). Leerlingen zijn geslaagd als ze 14 op 20 halen voor deze toets."

Brugse klassen waar minstens 70% van de leerlingen geslaagd is, ontvangen het label ‘Brugse Verkeersklas 2021’. "Via de lessen voorafgaand op deze verkeerstoets leren de kinderen bij over de verkeersregels en de wegcode", vervolgt Goderis. "Wij hechten veel belang aan dit educatieve luik. De deelname van zoveel mogelijk scholen aan de verkeerstoets was het belangrijkste doel dat we voor ogen hadden. Met succes! Achtentwintig klassen met samen bijna 500 leerlingen uit 16 Brugse basisscholen namen uiteindelijk de uitdaging aan. Tweeëntwintig slaagden in hun opzet en kregen de titel ‘Brugse Verkeersklas 2021’ met een passend label.

Alle deelnemende leerlingen kregen ook een gratis toegangsticket voor het museum Historium. Burgemeester Dirk De fauw: “Omdat dit de eerste editie was, hebben schepen Goderis en ik na lottrekking één van deze klassen getrakteerd op een verrassingsuitstap in Brugge. Klas 5B van De Zessprong uit Sint-Andries was de gelukkige klas. Na frietjes op de Markt, bezochten de leerlingen het Historium waar ze zich met behulp van Virtual Reality even in de Gouden Eeuw van Brugge mochten wanen. En om het helemaal af te maken, werden alle leerlingen en begeleiders getrakteerd op een boottocht op de Brugse reien."