Waarover gaat het?
Het Fonds Dominique De Graeve lanceert elk jaar een oproep die als doel heeft een initiatief te ondersteunen voor een betere verkeersveiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar, in en rond de schoolomgeving. Dit jaar richt de oproep zich tot initiatieven in de Vlaamse Gemeenschap.
Alle kleuter- en lagere scholen en de ouderverenigingen van de verschillende netwerken worden uitgenodigd om projecten in te dienen rond bovengenoemd thema. De twee prijzen (eerste prijs : 5.000 Euro, tweede prijs: 2.500 Euro) gaan naar twee concrete projecten die opgestart zijn of al werden uitgevoerd tijdens het schooljaar 2022-2023. Een onafhankelijke jury zal de laureaat selecteren.

Timing: verlengd!
Het Bestuurscomité besliste om de indienperiode te verlengen tot 14 september 2023. 

Hoe je aanvraag indienen

Oproep en selectiecriteria

Dien in