Waarom werkt Edegem met GO's?
"Da's een makkelijke: om de verkeersveiligheid aan de school én op de schoolroute te verhogen. Door te werken met gemachtigd opzichters, kunnen we de ouders vragen om niet aan de schoolpoort te parkeren. Zij krijgen de zekerheid dat hun kinderen veilig op school geraken. Wij kunnen op onze beurt de autodrukte aan de school vermijden."

Het geheim van het succes?
"Samenwerking! Een GO-werking heeft alleen kans op slagen, als er een goede samenwerking en communicatie is met zowel de school, de politie als de gemeente. De school moet verkeersveiligheid ernstig nemen en werk maken van onder meer verkeerseducatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de infrasttructuur en de vrijwilligersvergoedingen van de GO's. En de politie moet degelijke opleidingen organiseren, de GO's ondersteunen en -zeker niet onbelangrijk- handhaven "

Opleiding
"GO's moeten een opleiding volgen bij de politie. In deze opleiding wordt vooral aandacht besteed aan verkeersreglementering. Maar minstens zo belangrijk is attitide. Als GO moet je een dunne koord bewandelen tussen sympathie en strengheid. Je moet mensen durven aanspreken op foutief gedrag, en dat is niet altijd simpel. Maar noodzakelijk: situaties mogen niet escaleren. Je kent dat: als er eentje foutief parkeert en dat wordt door de vingers gezien, staan er de volgende dag vijf verkeerd geparkeerd! Daarom treed ik , als ervaringsdeskundige' op als 'adviseur' tijdens de opleiding. Dat geeft de deelnemers toch een realistischer beeld. Gemachtigd opzichter zijn is nuttig, en aangenaam, en je maakt deel uit van een tof enthousiast team, maar je mag het ook niet onderschatten."

Pluspunten aan het GO-zijn
"Je merkt resultaat: het is écht veiliger voor de schoolkinderen. En dat geeft een goed gevoel. We hebben zelfs al infrastructurele wijzigingen erdoor gekregen. Een kiss-and-ride werkt bij ons bijvoorbeeld niet, daarmee trek je net autoverkeer naar de schoolomgevig. Een fietsstraat is dan weer een positieve oplossing. Ook de wederzijds appreciatie doet deugd. Zo worden we jaarlijks door het gemeentebestuur getrakteerd op een ontbijt.  En de teamspirit natuurlijk, wij hebben een fantastisch team!"

Uitdagingen
"Los van corona, dat onze werking nog moeilijker maakt, komt het erop aan voldoende mensen te vinden. In Edegem kunnen we rekenen op zowat 25 GO's. Elke schooldag zetten we 16 mensen in, voor de verschillende vestigingen en op de gevaarlijke pinten. Ook de leerkrachten zijn bij ons GO: zij begeleiden de 'rijen'. Dat vereist een hele organisatie: elke week sturen we een schema door voor de week erop, dat iedereen kan invullen. Niet iedereen kan immers elke dag present zijn, we moeten rekening houden met ziektes en werkuren."

The times they are a-changin'?
"Ik was 50 jaar geleden als 12-jarige al 'verkeersbrigadier'. Dat was toen zo: kinderen uit het zesde hielpen toen de kleintjes oversteken. Dat kan nu niet meer. Of ik op al die jaren veel verandering merk in het verkeersgedrag aan de school: eigenlijk niet. De drang om een kind vlak voor de schoolpoort af te zetten blijft. Dat vereist een constante sensibilisering. Wél merk ik dat sinds we samen met de school verkeersacties doen, zoals Helm Op Fluo Top, een snelheids- of parkeeractie, het draagvlak veel groter is. De school geeft dan het signaal: wij zijn bezig met verkeersveiligheid en de boodschap komt beter over bij de ouders."

Peter, bedankt! De VSV wenst jou en die andere toppers daar in Edegem vele regenloze schoolochtenden en -avonden toe!