Waar komt de term ‘gemachtigd opzichter’ vandaan?

Het begrip ‘gemachtigd opzichter’ is in 1987 ingevoerd in het verkeersreglement. Oorspronkelijk was hun taak om de veiligheid van groepen kinderen en scholieren in het verkeer te verzekeren. In 1999 werd hun bevoegdheid uitgebreid tot personen met een handicap en senioren.

Wie kan gemachtigd opzichter worden?

In principe kan iedereen die 18 jaar is gemachtigd opzichter worden. Je moet wel een opleiding volgen, georganiseerd door de politie. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik. Na de opleiding krijg je een getuigschrift dat voor onbepaalde duur geldig blijft.

Welke taken voert een gemachtigd opzichter uit?

De gemachtigd opzichter:

  • kan het verkeer stilleggen om groepen te laten oversteken;
  • kan hen verbieden om over te steken, zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal zijn;
  • mag ‘aanwijzingen’ geven, suggesties om iets te doen of niet te doen. Deze aanwijzingen moeten in overeenstemming zijn met de geldende verkeerstekens en hebben nooit de waarde of bindende kracht van een bevel;
  • kan een overtreding aangeven bij de politie of formeel klacht indienen.

Dit mag een gemachtigde opzichter NIET:

  • een proces-verbaal opstellen;
  • identiteitscontroles uitvoeren.

Waar mag een gemachtigd opzichter zijn bevoegdheden uitvoeren?

De gemachtigd opzichters worden aangesteld door de burgemeester en oefenen hun bevoegdheden uit in de gemeente waar ze gemachtigd zijn. Als ze in een naburige gemeente optreden, dan moet de betrokken gemeente haar toestemming geven.

Wat is het verschil met andere gemachtigde personen?

Het grote verschil met andere categorieën (groepsleiders, wegkapiteins,...) is dat gemachtigd opzichters via hun C3-bord het verkeer kunnen stilleggen. Alleen wegkapiteins en groepsleiders bij ruiters mogen dit ook, maar enkel op kruispunten zonder verkeerslichten.