Ouderbetrokkenheid bereik je door continu te communiceren en zelf het goede voorbeeld te geven!

Thierry Jimenez

Informeren & communiceren
(En herhalen, herhalen, herhalen...)

"Je moet ervan uitgaan dat ouders niet zelf gaan opzoeken hoe ze het best naar school komen. Daarom is het belangrijk om hen de juiste informatie te geven, informatie die hen alternatieven voor de wagen biedt, of doet stilstaan bij de verschillende mogelijkheden", aldus Thierry. 

"Zo zijn we begonnen met een duidelijke en eenvoudige bereikbaarheidsfiche op te stellen. Die verspreiden we via smartschool en delen we uit op activiteiten zoals het schoolfeest. Op onze schoolwebsite brengen we ook leuke en veilige fietsroutes naar school in beeld.

Je kan de ouders ook op de hoogte brengen van een fietsbib, fietsleasing en andere interessante initiatieven, via een infomap of infozuilen op school."

Tellingen 

"Het loont de moeite om geregeld een telling van de vervoersmodi te doen", vervolgt Thierry. "Dat kan op verschillende manieren: gewoon turven op een groot kartonnen bord, pingpongballetjes in de juiste koker steken, stickertjes kleven,... Pak het ludiek aan, koppel er een koffie- of theemomentje aan, de mogelijkheden zijn legio! Het is wel belangrijk om de telling op regelmatige tijdstippen te herhalen, en positief te sensibiliseren."

Smoothieklette

"Tijdens de Week van de Mobiliteit of het schoolfeest kan je al wat grotere activiteiten organiseren om de aandacht voor duurzame mobiliteit warm te houden. Wij kozen voor een 'smoothieklette', een fiets waarmee je sapjes kan maken door te trappen, te huur bij verschillende instanties zoals GoodPlanet." 

Duurzaamheidsbeker

"Of speel in op het schuldgevoel van de ouders (lacht). Je kan bijvoorbeeld een beker uitreiken aan de klas die het meeste duurzame verplaatsingen telt. Via de kinderen kan je de ouders nog altijd het best bereiken!"

Plechtige uitreiking van fietsbrevetten

"Hebben de leerlingen een fietsbrevet gehaald, maak er dan een plechtige uitreiking van waarop ouders ook welkom zijn."

Pimp je fiets

"Nog een toffe en simpele activiteit op het schoolfeest, of tijdens de naschoolse opvang: fietsen pimpen. Leuk voor de kinderen en je hebt er natuurlijk een fiets voor nodig."