Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters verheugt zich over de stijging van het aantal uitgereikte Verkeer op school-medailles: “Met praktijkgerichte verkeerseducatie en de bijhorende praktijktoetsen in de klas kan de schoolgaande jeugd voorbereid worden op de realiteit van het verkeer. Scholen spelen een belangrijke rol in verkeers- en mobiliteitseducatie. Het aantal uitgereikte medailles aan scholen toont ook aan dat zij het nut zien van praktijklessen verkeer en de educatieve pakketten van de VSV”, aldus de minister.  

“Met de medailles zien ook de ouders aan de schoolpoort dat de school inzet op verkeerseducatie”, vervolgt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. “Verkeers- en mobiliteitseducatie kan bovendien nooit een taak van de school alleen zijn: ouders hebben daarin de belangrijkste rol te spelen, door regelmatig met hun kinderen in het echte verkeer op stap te gaan of te fietsen. Enkel op die manier leren kinderen voldoende verkeerservaring opbouwen waardoor hun risico als kwetsbare weggebruiker op termijn verkleint”. 

OPGELET: de berekening voor de medailles 2022 zullen we al in juni doen. Zo kunnen de bijhorende beloningen sneller bezorgd worden aan de scholen. Dit op vraag van verschillende leerkrachten. 

Schrijf je klas of school dus best NU al in voor alle projecten waaraan je dit schooljaar wil deelnemen! 

Meer info over de medailles Verkeer op School: www.verkeeropschool.be