Waarom deden jullie precies een beroep op de VSV voor een gratis begeleiding? 

Stefanie: “De gemeente Olen gaat de dorpskern opnieuw aanleggen. Naar aanleiding van die heraanleg organiseerde de gemeente een participatieweek voor bewoners en stakeholders. De schoolomgeving van Willem Tell werd meegenomen in het projectgebied omdat de verkeersveiligheid in schoolomgevingen hoog op de agenda staat. Dat maakte van de school een belangrijke stakeholder. De begeleiding door de VSV planden we een maand voor de participatieweek in, zo konden we de input van die begeleiding integraal meenemen.

Wie was aanwezig op dat overleg en plaatsbezoek?

Stefanie: “De directie en twee leerkrachten van de school, de projectbegeleider van VSV, de verkeersconsulente van onze politiezone, de schepenen van mobiliteit en onderwijs en de beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit van de gemeente Olen en administratieve ondersteuning.

Was je tevreden over de begeleiding? Wat waren de concrete actiepunten die daaruit naar voor kwamen?

Stefanie: “We waren zeer tevreden over de begeleiding. De theorie werd werd toegepast op de praktijk, er was een logische opbouw en ook begrijpelijk voor mensen die niet vertrouwd zijn met verkeerskunde. Er werd een filter (zogenaamde ‘knip’) voorgesteld in combinatie met de invoering van een schoolstraat bij het begin en einde van de schooltijd. Zo krijgt de zone voor de schoolpoort een autovrij karakter. De veiligste schoolomgeving is nog steeds een autovrije schoolomgeving. Daarbij mochten we uiteraard de 3 schoolbussen niet vergeten. Die halteren nu iets verderop, op wandelafstand van de schoolpoort, net als de auto’s; volledig volgens het STOP-principe.”

We zijn nu een half jaar verder. Wat werd er meegenomen of uitgevoerd? Wat zijn de verdere plannen?

Stefanie: "Er liep een proefperiode tot de herfstvakantie, die is verlengd tot begin januari omdat de coronamaatregelen zorgen voor een minder representatieve situatie en omdat we de proefopstelling ook bij minder goede weersomstandigheden wilden testen. Voor de evaluatie waren er 3 overlegmomenten met de directie, verschillende met wijkagent en verkeerspolitie, bespreking in mobiliteitscel. Bewoners werden niet actief bevraagd, maar we hebben uiteraard wel (positieve en negatieve) meldingen die binnen komen via ons registratiesysteem.

 "Ondertussen besliste het college dat ze de proefopstelling definitief willen implementeren. De beslissingsbevoegdheid zit bij de gemeenteraad, de beslissing is geagendeerd op de gemeenteraad van januari 2021. Het feit dat alles vertrokken is van een advies van de VSV heeft ongetwijfeld bijgedragen tot een makkelijker vervolgtraject. Daarnaast deed de school op eigen initiatief een online bevraging bij de ouders waaruit bleek dat 76,6% van de respondenten de schoolstraat wenste te behouden."

Bedankt, Stefanie. En veel succes bij de verdere herinrichting van de schoolomgeving!