Het pakket is gratis, interactief en vervangt het vroegere Trammelant waarbij medewerkers van De Lijn naar de scholen kwamen. Het laat toe om nog meer scholen en jongeren te bereiken en te sensibiliseren.

De pakketten zijn zo uitgewerkt dat je kan inspelen op de individuele noden en de verscheidenheid aan leerstijlen binnen jouw klasgroep. Ze zijn opgebouwd om de verschillende leerplandoelstellingen en eindtermen te halen en sluiten bovendien nauw aan bij de leefwereld van de jongeren.

Je werkt rond drie thema's: Hoe reizen?, Veiligheid en Respect.

Het lessenpakket kwam tot stand in samenwerking met uitgeverij Averbode en is beschikbaar via Knooppunt.

Meer informatie over het pakket vind je op de website van De Lijn.