Kinderen en ouders voelen zich vaak onveilig op weg naar school. Dat is niet verbazend want jaarlijks eist het verkeer op weg naar school zijn tol. Zo zijn vier op tien kinderen betrokken bij een verkeersongeval op weg naar school. 90% van die ongevallen gebeurt buiten de directe omgeving van de school.

Het Instituut voor Mobiliteit van UHasselt en Kipling stellen vandaag het project Route2School voor dat kinderen en hun ouders helpt en wegwijs maakt bij het kiezen van de veiligste weg naar school. Kipling wil bovendien kinderen en tieners in het verkeer meer zichtbaar maken met zijn ‘Be Seen’ boekentassen. Deze hippe en coole collectie moet de drempel naar lichtversterkende of reflecterende boekentassen voor kinderen en tieners verlagen.

Uit een bevraging van kinderen en ouders door Kipling blijkt dat 1 op 2 kinderen wel eens bang is in het verkeer en vier op 10 voelt zich onveilig op weg naar school. Ouders vinden het verkeer vandaag ook gevaarlijker dan een paar jaar geleden. Daarom brengen veel van hen hun kind liefst met de auto naar school. Toch zou 2 op 3 ouders hun kind vaker alleen naar school laten gaan als het verkeer veiliger was.**

De unieke Route2School app wil ervoor zorgen dat kinderen zonder hun ouders toch veilig naar school kunnen gaan.  In samenwerking met gemeenten en scholen brengt Route2School de knelpunten in de ruime omgeving van de school in kaart. Met die informatie maken ze een digitale routekaart die toelaat om te kiezen voor een veilige weg naar school en die beschikbaar is via de Route2School app.

**Dit blijkt uit een online bevraging door onafhankelijk onderzoeksbureau iVOX bij 1.000 Belgische ouders van kinderen tussen 8 en 16 jaar oud en 674 kinderen tussen 8 en 16 jaar. 

Digitaal leerplatform

Route2School lanceert ook een digitaal leerplatform voor scholen waarmee ze kinderen tussen 10 en 14 jaar spelenderwijs meer inzicht geven in herkenbare verkeerssituaties op weg naar school. Aan het leerplatform is een wedstrijd verbonden waarbij klassen en scholen uitgedaagd worden om het hoogste niveau te halen op vlak van verkeerskennis en – inzicht. Dit beantwoordt een concrete nood van ouders die aangeven dat ze meer inspanningen van scholen verlangen op gebied van verkeersopvoeding om hun kind weerbaarder te maken in het verkeer. 1op 2 vindt dat de school van hun kind hiervoor te weinig doet of het te vrijblijvend aanpakt.

Scholen die zich inschrijven voor het digitaal leerplatform en de wedstrijd, maken kans om boekentassen te winnen uit de Kipling ‘Be seen’-collectie.

Wij zijn zeer blij met de steun van Kipling aan ons project. Verkeersveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid en bedrijven kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren met innovatieve producten die de zichtbaarheid en veiligheid in het verkeer vergroten. Dat doet Kipling met hun nieuwe boekentassencollectie.

Professor Davy Janssens, oprichter van Route2School.