Dertig zesdeklassers uit tien Brugse basisscholen gaan dit schooljaar aan de slag als 'verkeersambassadeur' voor hun school. Als verkeersambassadeur moeten ze het goede voorbeeld geven aan andere leerlingen rond veilig verkeersgedrag. Daarnaast zullen ze ook zelf acties rond veilig en duurzaam verkeer voeren in hun buurt.

Als voorbereiding op deze opdracht kregen de leerlingen al op het einde van het 5de leerjaar samen met een volwassen begeleider een opleiding, georganiseerd door het Brugs verkeerseducatieteam. Tijdens deze opleiding konden ze hun verkeerskennis opfrissen, ze kregen heel wat tips rond mogelijke sensibiliseringsacties aan de schoolpoort én ze leerden de kneepjes van het vak van een fietshersteller. Ook kregen ze een waaier aan sensibiliseringsmateriaal mee rond onder meer wildparkeren, overdreven snelheid en zichtbaarheid in het verkeer.
Als ‘stage-opdracht’ moesten ze in september bij alle oudste leerlingen op school een fietscontrole uitvoeren.  

Met de opgedane kennis en vaardigheden gaan de verkeersambassadeurs dit schooljaar aan de slag op hun eigen school. Met steun van een begeleider (verkeersouder of leerkracht) gaan ze acht acties uitvoeren rond veilige en duurzame verplaatsingen van en naar de school. 

De verkeersambassadeurs worden ook mee betrokken in het vastleggen van nieuwe bewegwijzerde verkeerseducatieve routes (VERO’s) in de schoolbuurt die ze zullen gebruiken voor hun fietsexamen. 

Elke school kreeg van de stad Brugge een gepersonaliseerde banner die aan de schoolingang is opgehangen. Het mandaat van deze lichting verkeersambassadeurs loopt tot 31 mei 2022.