Schoolstraat

"Onze school heeft drie toegangspoorten aan telkens drie drukke straten", vertelt Véronique. "Een paar jaar geleden hebben wij op school een werkgroep ‘Verkeer & Veiligheid’ opgericht. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van onze werkgroep was het realiseren van een schoolstraat. De stad Vilvoorde bezorgde ons een vaste slagboom aan het begin van de Ledeganckstraat die doodloopt op onze school: ideaal om deze als schoolstraat om te dopen.

Telkens voor en na de schoolspitsuren wordt de slagboom manueel bediend door iemand van ons schoolpersoneel. Intussen houden we ook toezicht, want dat is noodzakelijk om het veilig en correct te laten verlopen."

Gouden medaille

"Onze school telt zowat 600 kinderen en wij kunnen zonder blikken of blozen al mooi uitpakken met een paar mooie realisaties", vervolgt Véronique. "Zo krijgt elk kind op school een fluohesje bij de start van Helm Op Fluo Top. Deze actie heeft enorm geholpen om veel kinderen met de fiets naar school te krijgen, mét de helm op!

"Onze werkgroep V&V schilderde ook een verkeersparcours op de speelplaats. Ook kochten we verkeersmateriaal om de verschillende trajecten zo educatief en uitdagend mogelijk te maken. We hebben zowel loopfietsen als fietsen aangekocht. Tijdens de speeltijden worden die ten volle gebruikt en op het einde van het schooljaar kunnen alle kleuters in principe alleen fietsen! Bij de jongsten zijn de loopfietsen heel populair en de meesten kunnen toch al behoorlijk hun evenwicht houden. Onze leerlingen proberen alle voetgangers- en fietsbrevetten van de VSV te behalen! Afgelopen schooljaar kregen trouwens een gouden medaille Verkeer op School!"

Congressen en opleidingen
"Als voorzitter van onze werkgroep probeer ik op zoveel mogelijk congressen van de VSV aanwezig te zijn", aldus nog Véronique. "Telkens weer haal ik daar veel inspiratie uit en heb ik stof genoeg om mijn collega’s weer te inspireren. Sinds het laatste congres Verkeer op School hebben we meer verkeersouders aangesproken en ingeschakeld. We betrekken ze nu meer bij verkeerseducatie in en rond de school, en ook uitstappen, met de fiets of te voet, doen ze graag mee. Met hun verkeersouderfluohesje’ zijn ze trouwens mooi zichtbaar en herkenbaar!" 

Nog een laatste tip?
"Blijven volhouden en zelf het goede voorbeeld geven: kom te voet of met de fiets naar school en vergeet zéker je fietshelm niet!"